Secretaris ACOD-Post Gent: naar een hete herfst

Interview met Marc Lasseel (ACOD – Post gewestelijk secretaris)

We ontmoeten Marc en een 20-tal stakende ACOD-militanten om 6u aan het stakingspiket van het postkantoor Gent 1 op het stapelplein. Er zijn 10 à 15 werkwilligen aan het werk.

Bart Vandersteene

Hoe was de actiebereidheid bij het personeel?

We kregen een fantastische spontane reactie. De respons op onze stakingsoproep is zeer groot. Het eindeloopbaandebat is niet niks, we krijgen ook heel wat reacties van jongere werknemers die bezorgd zijn. Het is evident dat we in de openbare diensten meestaken met de privé. Wat we te verdedigen hebben is intersectoreel.

Wat was de reactie van de CCOD leden en militanten in het kantoor.

Wij zijn teleurgesteld in het CCOD. Ze kijken precies de kat uit de boom. De 10 punten die ze gisteren in de kranten publiceerden zijn helemaal niet verworven. Actie is nodig om sterker te staan aan de onderhandelingstafel. Voor een postbode is 35 jaar werken lang. Dit is een fysiek uitputtende job, velen staan elke dag om 4u op. Die mensen vragen om nog langer te werken, is onmenselijk. De werkdruk stijgt ook meer en meer. Sommige postbodes doen meer dan 1.000 adressen op een dag. Dat doe je niet meer als je 60 bent. Wij willen daarom dat het pensioen na 35 jaar dienst behouden blijft, ook voor de bedienden. Onze mensen zijn niet opgeleid om te werken in een bank, nochtans moeten ze aan het loket alsmaar meer diensten verlenen.

Er was sprake dat er volgende dinsdag zou gestaakt worden bij De Post rond de nieuwe CAO.

Een staking zal er wellicht niet komen. De CAO is goedgekeurd. Wij hebben tegengestemd. Helaas hebben onze Franstalige collega’s van het CGSP voor gestemd. Er komen wellicht geen acties meer, maar we nemen ons ongenoegen natuurlijk mee naar de onderhandelingstafel voor de volgende CAO-besprekingen eind volgend jaar.

Wordt dit een éénmalige stakingsactie?

Volgens mij gaan we naar een hete herfst. De druk vanwege de achterban van het ACV op haar leiding zal vergroten. Ze hebben toch tenslotte een mandaat gekregen van hun leden om de belangen van de werknemers te verdedigen. Vandaag zijn 2 ACV-leden hier aanwezig op het piket en zijn ter plekke aangesloten bij het ACOD en er zullen er zeker nog volgen.

Dan gaan we naar een confrontatie met de regering en de SP.a ministers?

De confrontatie lijkt niet te vermijden. Men zal andere manieren moeten zoeken om het probleem van de vergrijzing en de financiering van de sociale zekerheid op te lossen. 25 jaar geleden stelde men ons dat de oplossing bestond in het deeltijds werken. Op die manier zou iedereen aan het werk kunnen blijven. Vandaag willen ze ons echter langer laten werken. De SP.a ministers moeten compromissen sluiten en verloochenen daarmee hun programma. Socialist zijn is ook een levensmoto, je ziet dat aan onze leden die heel trouw zijn. Maar de problemen met de SP.a leven ook bij die leden.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist