Haal het geld uit de rijke zakken! Verdeeldheid aan de top beantwoorden met eenheid aan de basis

Verdeeldheid aan de top beantwoorden met eenheid aan de basis

Hieronder publiceren we het pamflet dat LSP-militanten op 7 oktober aan stakerspikketten in heel het land zullen verspreiden. Met dit pamflet willen we aangeven waarom actie noodzakelijk is, welke eisen moeten worden naar voor gebracht en hoe stappen vooruit kunnen worden gezet. Daarbij komen we op voor arbeiderseenheid aan de basis als antwoord op de verdeeldheid bij de vakbondsleidingen van ABVV en ACV. We roepen ACV-militanten op om de staking te vervoegen.

Wat willen patronaat en politici?

> PDF-versie

Het patronaat wil zoveel mogelijk winst door maximale flexibiliteit. De regering gaat daarop in met nog meer nep-banen voor jongeren. Die jobs weigeren kan je, sinds de jacht op werklozen geopend is, je inkomen kosten.

Het patronaat vindt arbeid te duur. Liefst plundert het de sociale zekerheid. De regering werkt daaraan mee door de patroons miljarden lastenverlaging toe te stoppen (5 miljard euro in 2005). Ouderen langer aan de slag houden, zorgt voor een groter aanbod aan arbeidskrachten. Dat misbruiken de patroons om de lonen en de arbeidscondities af te bouwen.

Dit verklaart waarom de bedrijfswinsten ieder jaar opnieuw records halen. Ze bedragen nu meer dan 40 miljard Euro, in ‘80 was dat nog 40 miljard Bfr.!

Op de Eurotop van Lissabon (maart 2000) werd beslist dat de EU tegen 2010 de meest competitieve markt ter wereld moet worden. In heel Europa worden bijgevolg soortgelijke maatregelen genomen. Elders wacht men niet tot Europa voorbij spurt inzake sociale afbraak. Resultaat: wereldwijd superwinsten voor vaak dezelfde patroons (met filialen in verschillende landen) en wereldwijd inleveren voor de arbeiders en hun gezinnen.

32-urenweek zonder loonsverlies

600.000 werklozen, maar patronaat en politici willen ons langer laten werken om hen te verrijken. Daarvoor willen ze de arbeidsmarkt omvormen. Niet door de beschikbare arbeid te verdelen en de koopkracht voor iedereen in stand te houden, maar door voltijdse, stabiele en degelijk betaalde jobs te vervangen door instabiele, deeltijdse en onderbetaalde jobs, zoals in Zweden of Nederland. Het patronaat verzwijgt dat nederlandse gezinnen worden geteisterd door een forse toename van werkende armen.

Handen af van het brugpensioen

De sociale zekerheid lijdt onder teveel inactieven voor het aantal actieven, zegt de regering. Jong en oud worden zo tegen elkaar opgezet. De regering verminderde echter zelf haar bijdrage van 30% in 1980 naar 11% nu. Toch kende de Sociale Zekerheid de jongste 5 jaar geen tekort, maar een overschot. De pensioenen kostten ons in 1980 5,4% van het BBP tegen 5,2% nu. Brugpensioenen zijn een middel om herstructureringen en sluitingen te verzachten. De regering en het patronaat willen daarvan af.

(*) cijfers sociale zekerheid: http://www.cnt-nar.be/Rapport%20NL/rapport%2066.pdf

ACV-top verraadt zichzelf en basis/ Wat na 7 oktober voor ABVV

Het ACV weerlegde de argumenten van de regering in “50 grijze leugens”. Toch weigert de ACV-top deel te nemen aan de staking van 7 oktober en annuleert ze die van de 10e omdat het brugpensioen op 58, voorwaardelijk behouden zou blijven. Terwijl de regering 400 miljoen van de roerende voorheffing wil spenderen aan sociale zekerheid, strijken de patroons liefst 1,2 miljard extra op aan lastenverlaging.

Het ABVV wil terecht de druk op de ketel houden, maar wat als de regering haar plannen doorzet? We gaan dan toch niet zomaar terug aan het werk? Komen er militantenvergaderingen? Komt er een informatieronde in de bedrijven? Wordt een actieplan besproken en opgesteld? Wordt er een poging ondernomen om de ACV-top onder druk te zetten via haar basis? Dat moet na 7 oktober op militantenvergaderingen bediscussieerd worden.

Netwerk democratische strijdsyndicalisten

Op enkele nuances na, willen alle partijen in het parlement hetzelfde neo-liberale agenda doorvoeren. LSP/MAS bouwt aan een netwerk van strijdbare en democratische syndicalisten. Daarmee willen we de syndicale krachtsverhouding in de bedrijven en sectoren opnieuw opbouwen en ijveren voor democratische besluitvorming. De vakbond behoort toe aan de leden, die worden helaas dikwijls slecht geïnformeerd of openlijk tegengewerkt. De vakbondsapparaten zijn vandaag met handen en voeten gebonden aan de sociaal-democratie (ABVV) en de christen-democratie (ACV), die loyale uitvoerders zijn van het programma van het patronaat. Vakbondsmilitanten hebben nood aan een partij die hun standpunten politiek vertaalt en volledig onafhankelijk is van het patronaat.

Linkspartei (Duitsland) illustreert potentieel arbeiderspartij

In Duitsland heeft het succes van de Linkspartij (8,7%) aangetoond dat een programma dat ingaat tegen het neo-liberalisme wel degelijk aanslaat. Wij denken dat dit potentieel ook in België bestaat. LSP wil dit helpen realiseren. Tegelijk zal LSP pleiten voor een programma van socialistische omvorming van de maatschappij waarbij de productie in functie staat van de behoeften van allen en niet van de winsten van enkelen.

Delen: Printen: