Vlaams Belang spreekt zich uit tegen de staking. 51% van haar kiezers steunen de staking.

Het Vlaams Belang spreekt zich uit tegen de staking van 7 oktober. Op haar nationale website blijft de partij in alle talen zwijgen over de staking van 7 oktober. Ze weet immers ook wel dat haar anti-stakingsstandpunt niet gesteund wordt door een meerderheid van haar kiezers. Uit een peiling bleek dat 51% van de VB-kiezers de staking van 7 oktober steunt. Wat zeggen de VB’ers intussen. "De houding van de vakbonden is hemeltergend", stelt VB-parlementslid Wim Van Dijck.

Van Dijck brengt openlijk het standpunt van zijn partij naar voor. Lees even mee aan welke kant het VB staat in het eindeloopbaandebat: "Op een moment dat onze concurrrentiekracht nu al achteruitboert omdat we de noodzakelijke ingrepen al te lang hebben uitgesteld, eisen de bonden nóg dat er niet mag geraakt worden aan een aantal heilige huisjes als het brugpensioen. Hun starre houding fietst ons recht de afgrond in." Met andere woorden: volgens het VB moeten we allemaal langer werken.

Van Dijck vindt het overigens ook schandalig dat de vakbonden geen rechtspersoonlijkheid hebben. Nu zijn de vakbonden feitelijke verenigingen. Hierdoor kunnen de bonden niet aansprakelijk gesteld worden voor stakingsacties. Op een ogenblik dat het patronaat alle middelen bovenhaalt om stakingen tegen te gaan, is dat niet bepaald een overbodige luxe. Maar voor Van Dijck en het VB is het schandalig. Blijkbaar wil het VB in de praktijk het stakingsrecht compleet ondermijnen.

Het VB maakt duidelijk aan welke kant ze staat. En het is niet de kant van de meerderheid van haar kiezers. Volgens een peiling steunt 51% van de VB-kiezers de staking van vrijdag. Daarmee scoort de steun voor de staking opvallend hoog onder de VB-kiezers. Dit bevestigt alvast ons standpunt dat het VB wel beweert een alternatief te hebben, maar in realiteit niet opkomt voor de belangen van de meerderheid van de bevolking. Ook niet de belangen van haar eigen kiezers.

Delen: Printen: