Door een correspondent

Bij ArcelorMittal in de Gentse kanaalzone, het vroegere Sidmar, ging de directie bij de cao-onderhandelingen over tot offensieve eisen. Er werd geëist dat het personeel een half jaar langer zou werken vooraleer het recht zou hebben op brugpensioen. Bovendien werd de opleg van het bedrijf bovenop de werkloosheidsvergoeding bij brugpensioen verlaagd. En als kers op de patronale taart werd dan nog eens voorgesteld om de productiepremies te beperken.

Het voorstel van de directie werd tot twee keer toe afgekeurd door het personeel, telkens met een overweldigende meerderheid. Daarop is onder de arbeiders een staking losgebarsten, de bedienden werken wel. De arbeiders die we aan de stakerspost spraken, zijn vastberaden: ‘we staken tot we gelijk krijgen’. De arbeiders willen het behoud van de huidige brugpensioenregeling én een verhoging van de productiepremies. Steeds harder werken moet beloond worden en maakt het voor sommigen onmogelijk om langer te werken dan de huidige brugpensioenleeftijd.

Bij de laatste onderhandelingen afgelopen nacht stelde de directie voor om gewoon nog eens te stemmen. Blijkbaar wordt op een uitputtingsslag aangedrongen. De vakbonden zijn daar niet op ingegaan.

mittal1

mittal2

mittal3