7 oktober: 24-urenstaking bij de NMBS. ACV staakt mee.

Ook bij de NMBS wordt op 7 oktober gestaakt. Het ACOD riep eerder al op om deel te nemen aan de nationale staking, omdat de eindeloopbaanproblematiek ook de openbare diensten aangaat. ACOD-spoor kondigde een 24-urenstaking aan voor 11 oktober samen met het ACV-transcom sector spoor, maar die staking gaat niet door.

Een correspondent

Er is beslist om samen het werk neer te leggen vanaf donderdag 6 oktober 22u tot vrijdag 7 oktober 22u. Alhoewel het ACV beslist heeft om niet te staken, zal het ACV transcom sector spoor wel actie voeren. Het gaat immers over specifieke problemen bij de spoorwegen.

Op dinsdag 27 september verlieten de vakbonden de onderhandelingstafel. Het is duidelijk geworden dat sinds de opsplitsing van de vroegere NMBS in een NMBS-holding, infrabel en NMBS, de verschillende directies elkaar tegenwerken en elk hun eigen koers varen inzake personeelsbeleid.

Nochtans was overeengekomen dat als aangaande het personeel de verantwoordelijkheid is van de NMBS-holding. Maar ondertussen werft de NMBS, onder het mom van ‘hoogdringendheid’, contractuele technici aan, in plaats van de statutaire aanwervingen die al lang gebeurd moesten zijn in deze categorie. Bovendien is gebleken dat van de 650 noodzakelijke voorziene aanwervingen voor 2005, er nog maar 25% aangeworven is. En dit terwijl er honderden vacatures zijn bij de vakbedienden.

In de CAO 2003-2005 was overeengekomen om de pensioenleeftijd voor het rijdend personeel op 55 jaar te houden. Vandaag komt de NMBS op die belofte terug en eist ze bijkomende compensaties van het personeel. Dit is onaanvaardbaar. Er zijn nog tal van maatregelen in het protocolakkoord waarover er grote onenigheid heerst. Het is dan ook niet uitgesloten dat er de komende maanden nog acties volgen bij de spoorwegen.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist