Home / Jongeren / Blokbuster / Blokbuster-pamflet op anti-NSV betoging

Blokbuster-pamflet op anti-NSV betoging

Voor een vreedzame en strijdbare betoging

Welkom op de anti-NSV betoging, een niet te missen jaarlijkse afspraak van de antifascistische beweging in ons land. We betogen tegen extreemrechts en voor een alternatief op de sociale tekorten die verdeeldheid in de hand werken.

Waarom op dezelfde dag betogen?
We willen de ruimte voor extreemrechts beperken. Door op dezelfde dag te betogen ligt de drempel om aan hun betoging deel te nemen hoger en kunnen ze niet zomaar de hele stad innemen. Als we hen wel ruimte laten, is het gevaar op geweld groot.

Waarom langs de andere kant van de stad betogen?
We willen geen confrontatie aangaan. Met enkele honderden betogers is het niet mogelijk om de volledige stad in te nemen. Met pakweg tienduizend betogers zou dat wel kunnen. We zijn voorstander van directe actie, maar dat vereist een massaal karakter. Zoniet vervalt het in een kat-en-muisspel dat doorgaans door de politie wordt gewonnen en niet bepaald sympathiek overkomt bij bredere lagen van de bevolking.

Wat is het doel van de betoging?
Met deze betoging willen op massale en vreedzame wijze ons verzet tegen extreemrechts, tegen racisme en tegen de besparingspolitiek tonen. We trekken door een volkse buurt in Berchem waar we deze boodschap op een strijdbare wijze naar voor willen brengen.

Is het gevaar van extreemrechts geweken?
Natuurlijk niet. Het is niet omdat het VB bij de verkiezingen slecht scoort, dat racisme en vooroordelen verdwenen zijn. Met het huidige besparingsbeleid nemen de tekorten toe en is er een basis voor nieuwe opstoten van verdeeldheid zoals racisme, seksisme of homofobie.

Wat heeft het besparingsbeleid hiermee te maken?
De economische crisis van de afgelopen jaren heeft de levensstandaard van de meerderheid van de bevolking naar beneden gehaald terwijl een kleine elite verder superrijk werd. Het is bij de verdeling van tekorten dat verschillen opvallen en dat er bijvoorbeeld sneller wordt gewezen op de huidskleur of afkomst van mensen. Kijk maar naar Griekenland waar de oprukkende armoede gepaard gaat met de opkomst van een gevaarlijke neonazistische partij als Gouden Dageraad.

De toename van de sociale tekorten (een kwart van de Antwerpse jongeren zit zonder werk, er is een tekort aan betaalbare huisvesting, plaatsgebrek op school,…) leidt tot spanningen en het enige antwoord van het establishment daarop bestaat uit repressie, onder meer met GAS-boetes. Sociale problemen los je echter niet op met een asociaal beleid.

Wat kunnen we daartegen doen? Betogen zal toch niet volstaan?
Betogen volstaat inderdaad niet. We moeten ons organiseren en een alternatief naar voor schuiven. Hoe sterker consequent links staat, hoe minder ruimte er is voor extreemrechts. We zijn blij dat er in de peilingen bij ons een vooruitgang is voor radicaal links. Als we er in slagen om het groeiende ongenoegen om te zetten in een actieve strijdbeweging voor sociale verandering en dit met respect voor elkaars eigenheden en gevoeligheden, dan kunnen we grote stappen vooruit zetten. Met deze betoging willen we dat standpunt versterken, door hier klaar en duidelijk ‘jobs, geen racisme’ te eisen.

Wat na de betoging?
De strijd tegen extreemrechts is niet gedaan na één betoging. We willen oproepen om ook deel te nemen aan het protest tegen de rechtse conservatieve anti-abortuslobby die op 30 maart in Brussel betoogt. Er is een pro-keuzeprotest gepland om vrouwenrechten te verdedigen. Afspraak om 14u aan het Poelaertplein in Brussel.

We willen je ook uitnodigen om verder politieke discussie aan te gaan over hoe we een alternatief kunnen vormen op extreemrechts en op het besparingsbeleid. Komende woensdag houden we met Blokbuster en LSP een open vergadering in Antwerpen met discussie over de strijd tegen extreemrechts en tegen de conservatieve anti-abortuslobby. Afspraak op woensdag 26 maart om 19u30 in café Multatuli (Lange Vlierstraat, zijstraat Nationalestraat).

Wil je in contact blijven en/of een discussie afspreken met een van onze militanten? Aarzel niet om je op te geven als je op deze betoging wordt aangesproken!

BETOGING PRO-KEUZE

Stop besparingen, stop seksisme. Baas over eigen lichaam!

Extreemrechts richt zich tegen de rechten van werkenden, de levensvoorwaarden van jongeren, migranten, holebi’s,… maar ook tegen vrouwenrechten. Het plaatst zich in het anti-abortuskamp dat in de plaats van vrouwen wil beslissen of ze een kind willen of niet. Ze eisen een verbod op een abortus, waardoor vrouwen die zich tot een abortus genoodzaakt zien tot de clandestiniteit veroordeeld worden. Een dergelijk verbod is dodelijk. In 2012 overleed Savita Halappanavar in Ierland, een land waar het recht op abortus strikt aan banden gelegd is, als gevolg van complicaties bij haar zwangerschap. Haar leven had met een abortus kunnen gered worden.

Het recht om zelf te kunnen kiezen staat steeds meer onder druk. Overal in Europa zien we de ontwikkeling van groepen die zich als ‘pro-leven’ omschrijven en campagne voeren voor de afschaffing van het recht op abortus. In Spanje zien we hoe een conservatieve regering op snel tempo het recht op abortus kan beperken indien het niet actief verdedigd wordt door massale acties. De ‘pro-leven’-beweging gebruikt de economische crisis, de gevolgen ervan en de woede tegenover het besparingsbeleid van de gevestigde partijen om hun reactionaire ideeën te verspreiden. Die organisaties komen echter nooit op straat om op te komen voor degelijke openbare diensten die toegankelijk moeten zijn voor iedereen, goede jobs met degelijke lonen, betaalbare kwaliteitsvolle huisvesting,… Ze komen enkel op straat om vrouwen te intimideren en zich schuldig te laten voelen.

In België organiseren die reactionaire groepen ieder jaar een betoging, ze houden ook regelmatige prikacties voor het centrum voor familiale planning in Gent. We willen hen stoppen. Neem deel aan de pro-keuze actie van 30 maart 2014 om 14u op het Poelaertplein (aan het justitiepaleis) in Brussel.

SLOGANS

Tegen racisme, voor meer werk!

Geen fascisten in onze stad!

Wij willen jobs, geen racisme!

Tegen besparingen, tegen GAS! Tegen racisme, tegen GAS! Tegen seksisme, tegen GAS!

Fascistisch geweld? Niet met ons Geld!

Vlaams Blok rot op! NSV weg ermee!

Arbeiders, studenten samen sterk!

Verzet! Verzet! Internationaal! tegen fascisme en het kapitaal!

Ouderen langer werken, jongeren aan de dop. Alles wat wij willen is een job!

They say cut back, we say fight back!

Black & White. Unite and fight!

Vlaming, Waal, Spanjaard, Griek. Allemaal gekloot door dezelfde politiek

Vlaming, Waal,  samen sterk. Tegen besparingen, voor meer werk

Willen wij armoede? Nee, Werkloosheid? Nee, … Wij vechten, wij vechten, wij vechten voor iets beter!

Haal het geld uit de rijke zakken, bij ons valt niets te pakken