Spirit: de nuttige idioten van het patronaat

Spirit-voorzitter Lambert verklaart vandaag in de media dat de vakbonden "compleet onverantwoord" zijn en enkel staken "om te staken". Hij roept de vakbonden op om zelf een neoliberale agenda van aanvallen op de brugpensioenen te hanteren… De kartelpartner van SP.A gaat hiermee zwaar uit de bocht en werpt zich op als spreekbuis van het patronaat. Doet dit een belletje rinkelen bij het ABVV over haar ‘politieke vrienden’ en de allianties die deze vrienden aangaan?

De politieke partijen spreken zich natuurlijk uit tegen de stakingsacties aangezien ze allemaal akkoord gaan met een neoliberale logica. Zelfs het VB spreekt zich meer en meer openlijk uit voor het neoliberalisme en liet eerder meermaals weten dat ze meent dat de pensioenleeftijd omhoog moet. Ook de zogenaamde ‘politieke vrienden’ van de vakbonden schakelen zich in het neoliberale offensief in. De eerste nota rond de brugpensioenen, ‘Actief Ouder Worden’, was een nota van SP.A minister Freya Van den Bossche. De kleine kartelpartner van de SP.A, Spirit, spreekt zich nu openlijk uit tegen de vakbondsacties.

"In plaats van te staken, zouden de vakbonden hun netwerken beter inschakelen om uit te leggen waarom er maatregelen nodig zijn", stelt Lambert (Spirit) in De Morgen. Wat bedoelt hij daarmee? Dat verzet tegen een aanval op de brugpensioenen sowieso "onverantwoord" is en dat de vakbonden zich moeten neerleggen bij het huidig beleid? Dat er op een ogenblik dat er 600.000 werklozen zijn, geen discussie mag gevoerd worden over het behoud van de pensioenrechten en het afdwingen van een arbeidsduurvermindering? Lambert laat zich voor de kar van het patronaat spannen!

Wij vinden de vakbondsacties volledig gerechtvaardigd. Een lezer in de Gazet van Antwerpen vatte het vandaag nog treffend samen: "De Belgen worden de laatste jaren flink uitgeknepen door de werkgevers en de regering wil alles nog een stuk goedkoper maken in de toekomst voor de patroons. Ja, laat ik op 7 oktober maar eens mee in staking gaan in plaats van dat men mij tot 70 jaar laat werken." We zijn het met deze lezer van de Gazet van Antwerpen eens en roepen op om deel te nemen aan de staking.

Een dergelijke opstelling brengt echter ook de vraag mee van een politiek verlengstuk dat de eisen van de stakers opneemt. De SP.A van minister Van den Bossche lijkt daarbij alleszins geen optie te zijn, zeker niet nu ook kartelpartner Spirit zich fors uitspreekt tegen de staking. Geen enkele traditionele partij verdedigt de eisen van de stakers. Dat maakt de noodzaak duidelijk van een eigen partij van de stakende vakbondsmilitanten en arbeiders. Wij willen de discussie daarover aangaan en wijzen daarbij op het enorme potentieel, zoals dit ook duidelijk werd met de nieuwe Linkspartei in Duitsland. Die partij was het gevolg van de acties tegen de besparingsplannen van de regering-Schröder en haalde bij haar eerste verkiezingsdeelname meteen 8,7%. In België zitten we nog niet zover, maar we willen wel de discussie over een politiek verlengstuk voeren.

Delen: Printen: