Vakbondssteun voor betoging tegen economisch congres VB

De Blokbusterbetoging tegen het economisch congres van het VB begint meer steun te krijgen, ook uit vakbondshoek. Terwijl 51% van de VB-kiezers de staking op 7 oktober steunt, spreekt de partij zich uit voor een neoliberaal besparingsbeleid. De VB-leiding liet meermaals weten dat de pensioenleeftijd nu eenmaal omhoog zal moeten. Met onze betoging willen we ons uitspreken tegen het neoliberalisme. Hieronder publiceren we een motie die werd goedgekeurd op het beroepscomité ‘ziekenhuizen’ van BBTK Brussel-Halle Vilvoorde. De motie werd er voorgesteld door Blokbuster-lid Bart Van der Biest en werd unaniem aangenomen.

Motie gestemd op het uitgebreid beroepscomité ‘ziekenhuizen’ BBTK-SETCa Brussel-Halle-Vilvoorde van 4 oktober

Op 26 november 2005 houdt het Vlaams Belang haar allereerste economisch congres. Op dit congres zal het Belang zich op economisch vlak voorstellen naar het patronaat toe als het instrument bij uitstek om de hakbijl te zetten in de verworven rechten en de sociale zekerheid. Zo wil men rechtspersoonlijkheid toekennen aan de vakbonden waardoor elke vorm van sociale strijd onmogelijk zou worden.

Die zelfde dag organiseert Blokbuster, de belangrijkste antifascistische jongerenorganisatie in Vlaanderen, een nationale tegenbetoging om het Vlaams Belang aan te pakken op haar antisociale thema’s. Daarom dat we iedereen oproepen, in navolging van de syndicale delegatie van de ACOD VUB en het ACOD Oost-Vlaanderen, deze betoging te ondersteunen en mee te betogen. Wij roepen het ABVV op deze oproep actief binnen de structuren te verspreiden.

Betoging Blokbuster

zaterdag 26 november om 14u

Vrijdagmarkt in Gent

Delen: Printen: