Maak van de staking op 7 oktober een succes!

Op dit ogenblik worden overal voorbereidingen getroffen om een succes te maken van de algemene staking op 7 oktober. Gisteravond vond in Gent een druk bijgewoonde algemene militantenvergadering van het ABVV plaats en ook in andere regio’s lijkt het erop dat er een goede respons is voor de voorbereiding van de algemene staking. Voor veel militanten is het duidelijk dat de regering met haar aanval te ver is gegaan en dat actie nodig is. Het ongenoegen en de actiebereidheid zijn groot, waardoor van de staking van 7 oktober een succes kan worden gemaakt.

LSP-sticker. Aarzel niet om deze sticker te bestellen en verder te verspreiden! Meer info via info@socialisme.be

De onderhandelingen met de regering vlotten absoluut niet. Op de militantenvergadering van het ABVV in Gent werd verslag uitgebracht van de onderhandelingen, waarbij gesteld werd dat premier Verhofstadt wellicht nog de enige is die gelooft dat de deadline van 11 oktober kan gehaald worden. Alle anderen weten dat er geen voorstel op tafel zal liggen. De regering zal bijgevolg met een probleem zitten.

Aan de basis is de actiebereidheid enorm groot. Het feit dat het ACV de oproep lanceerde voor een staking op 10 oktober, wijst inderdaad op een verdeeldheid onder de vakbonden. Anderzijds heeft de ACV-druk er wel toe geleid dat er in verschillende regio’s en centrales van het ABVV meer druk was om zich effectief te organiseren naar 7 oktober toe. Een succesvolle staking op 7 oktober kan bovendien voor een dynamiek zorgen op 10 oktober, de spoorstaking van 11 oktober en de acties van de Franstalige non-profit op 13 oktober. Tenslotte moet worden opgemerkt dat de druk binnen beide grote vakbonden groot is om deelname aan de staking van de andere vakbond te erkennen.

Op de militantenraad in Gent werd bevestigd dat ABVV-leden die op 10 oktober staken een stakersvergoeding zullen krijgen. In de Antwerpse chemie is een gezamenlijk pamflet van beide vakbonden verdeeld met vermelding van beide stakingsdagen. Verschillende ACV-centrales geven signalen dat deelname aan de staking van 7 oktober zal gedekt worden door een stakersvergoeding.

LSP neemt actief deel aan de voorbereidingen voor de staking. Onze syndicale militanten zijn actief op de werkvloer en we versterken de beweging ook door het verdelen van ons pamflet aan tal van bedrijven en naar een breder publiek toe. Daarbij krijgen we heel wat positieve reacties. Het is mogelijk om van 7 oktober een succes te maken mits een goede voorbereiding. Nadien zal bovendien een verderzetting van de acties noodzakelijk zijn. Het is immers duidelijk dat er geen (aanvaardbaar) voorstel zal zijn tegen 11 oktober.

Op deze site zullen we verslag uitbrengen tijdens de staking en na de staking. We staan open voor ingezonden reacties en bijdragen. Heb je een foto vanop je stakingspikket? Heb je een kort verslagje? Aarzel niet om het op te sturen naar de verantwoordelijke voor het verwerken van de verslagen op deze site: geertcool@hotmail.com

Delen: Printen: