Iedere zaterdag publiceren we een overzicht van enkele opvallende nieuwtjes, feiten, opmerkelijke uitspraken of video’s.


Armoede
Express.be schreef op 17 maart: “In België worden 750.000 gezinnen geconfronteerd met energiearmoede. Daarmee kent België een energiearmoede van 14,2 procent. Dat blijkt uit een rapport van de Federale Overheidsdienst Economie op basis van cijfers van vier jaar geleden. Aan de basis van het probleem liggen volgens het rapport onder meer de stijgende energieprijzen. Sinds het midden van het voorbije decennium zijn de consumptieprijzen voor energieproducten immers met 44,2 procent gestegen. De armste gezinnen moeten daardoor tot 19 procent van hun budget voor energiebevoorrading reserveren. Bij de 10 procent rijkste gezinnen van België valt dat aandeel terug tot amper 5 procent. Daarnaast wordt echter ook gewezen op de kwaliteit van woningen en huishoudelijke apparaten. Arme gezinnen wonen immers veelal in slecht geïsoleerde woningen en beschikken ook over minder efficiëntie verwarmingssystemen, terwijl hun huishoudelijke apparaten meestal goedkoper zijn in aankoop, maar wel meer energie verbruiken.”


Aantal jongeren met leefloon neemt toe
Vorig jaar nam het aantal jongeren dat een leefloon bij het OCMW aanvraagt toe met 17% in Gent en 12% in Antwerpen. Ook in andere steden en gemeenten stijgt het aandeel van jongeren onder de personen die een leefloon aanvragen. De opmerkelijke stijging komt er onder meer omdat jongeren langer moeten wachten vooraleer ze een uitkering krijgen. Om de cijfers verder op te krikken komt er vanaf 1 januari nog een beperking van de inschakelingsuitkering, de vroegere wachtuitkering. Door de uitkering tot drie jaar in de tijd te beperken dreigen tot 50.000 mensen, waaronder veel jongeren, tot het OCMW veroordeeld te worden. Volgend jaar zullen we rond deze tijd ongetwijfeld berichten kunnen lezen met ronkende titels als ‘Aantal jongeren met leefloon blijft toenemen’.


Grieks drama
Op zijn economisch blog Macropolis geeft Nick Malkoutzis van de Griekse krant Kathimerini een aantal cijfers die de ravage duidelijk maken die de schuldencrisis in zijn land heeft aangericht. Express,be nam ze op 14 maart over:

 • 34.6% van de bevolking leeft op de armoedegrens of dreigt sociaal te worden uitgesloten (cijfers 2012).
 • Het gemiddelde gezinsinkomen is sinds de crisis uitbrak met 30% gedaald.
 • 33% van de gezinnen heeft achterstallige betalingen.
 • 40% denkt zijn financiële verplichtingen dit jaar niet te zullen kunnen nakomen.
 • Nutsbedrijven sluiten maandelijks 30.000 gezinnen en bedrijven van elektriciteit af vanwege onbetaalde rekeningen.
 • De werkloosheid is sinds het begin van de crisis met 160% gestegen zodat 3,5 miljoen werkenden nu 4,7 miljoen werklozen en inactieven moeten onderhouden.
 • Amper 15% van de 1,4 miljoen werklozen krijgt een uitkering; zelfstandigen (25% van het totaal aantal actieven) vallen sowieso uit de boot.
 • Sociale transfers zijn met 18% gereduceerd; het gezondheidsbudget met 11,1%. Geen enkel OESO-land bespaarde meer.
 • Pensioenen bedragen nog 700 euro en zijn sinds 2010 met een kwart verminderd. Verwacht wordt dat dit bedrag de volgende jaren zal worden gehalveerd.
 • 48,6% van de gezinnen is afhankelijk van een pensioen als voornaamste inkomensbron.
 • 800.000 mensen leven zonder toegang tot gezondheidszorg en zijn afhankelijk van humanitaire organisaties zoals Médecins du Monde.
 • Besparingen op naalden en condooms die ter beschikking van druggebruikers werden gesteld leidden tot een stijging in HIV-infecties van 15 in 2009 tot 484 in 2012.
 • Verder noteerden de academici een stijging van 21% in het aantal doodgeboren kinderen, die wordt toegeschreven aan een verminderde toegang tot prenatale zorg.
 • Ook kindersterfte nam tussen 2008 en 2010 met ruim 43% toe.
 • Tenslotte is er de stijging van het aantal zelfmoorden van 400 in 2008 tot 500 in 2011.

Straffe kunst
Het beeld hieronder is straf. De titel is: “Politici discussiëren over de globale opwarming”. Het is van de hand van Issac Cordal.


Wij en zij
Vorig jaar werd op Wall Street voor 26,7 miljard dollar aan bonussen uitbetaald. Dat was 11 miljard meer dan wat alle voltijdse gewone werkenden met het minimumloon samen kregen. Er zijn 6,5 keer zoveel mensen die aan een minimumloon werken dan er personeel op Wall Street met bonussen is.

wijenzij


Logica
“Het is niet logisch dat een werknemer zijn hoogste loon krijgt op het einde van zijn carrière”, zei de personeelsdirecteur van Colruyt, Koen Demaesschalck in de krant De Tijd. “De vorm en de hoogte van de anciënniteitspremies hebben perverse gevolgen. Oudere werknemers worden uit de markt geprijsd.” Hij riep op tot “creatieve oplossingen” om de impact van de anciënniteit af te zwakken. Het is nochtans niet zo dat Colruyt een bedrijf in moeilijkheden is. Colruyt rekent op een nettowinst van 369 miljoen euro dit jaar. Grote baas Jef Colruyt is goed voor een jaarloon van 2,54 miljoen euro…