Wie zijn de Actief Linkse Studenten?

De Actief Linkse Studenten (ALS) vormen een strijdbare linkse studentengroep aan verschillende universiteiten en hogescholen in heel België (Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven, Luik,…). ALS is een belangrijk aspect van de jongerenwerking van de LSP. We komen met ALS op voor de belangen en de rechten van de studenten die vandaag stelselmatig worden afgebouwd, onder meer door de invoering van het Bologna-akkoord.

Tina De Greef

We gaan ervan uit dat iedereen recht heeft op gratis en degelijk onderwijs op alle niveaus. Dat impliceert toegang tot een netwerk van sociale voorzieningen zoals studentenrestaurants, kamerverhuur, studentenbegeleiding,… Wij eisen dat hogescholen en universiteiten zich onafhankelijk opstellen tegenover privé-bedrijven. We richten ons ook tegen alle vormen van discriminatie in het onderwijs: homofobie, seksisme, racisme, discriminatie tegenover mindervaliden, etc.

Om dit te bewerkstelligen, organiseren we acties, betogingen,… en houden we ook discussies. Omdat de kapitalistische logica (= alles draait om het maken van winst) neerkomt op uitbuiting, niet alleen in de ontwikkelingslanden, maar ook in België, komen wij op voor een andere maatschappijvorm waarin de belangen van de meerderheid van de bevolking centraal staan in plaats van de winsten. We hebben dus een duidelijk anti-kapitalistisch programma.

Studenten zullen op zich de wereld niet veranderen. Vandaar hebben we een oriëntatie op die lagen van de samenleving die hun macht als producent kunnen gebruiken om verandering te bekomen, de arbeiders. Dit betekent concreet onder meer dat we samenwerken met het personeel aan de onderwijsinstellingen. Zo steunen we in Leuven het personeel van de studentenrestaurants (Alma) in hun strijd tegen de aankomende privatisering, die ongetwijfeld zal leiden tot ontslagen en een verdere achteruitgang van de kwaliteit en de sociale functie (betaalbaarheid).

Wil je samen met ons opkomen tegen uitbuiting, racisme en de afbouw van onze rechten als student? Sluit dan aan bij de Actief Linkse Studenten!

Delen: Printen: