Stakingsoproep voor 7 oktober blijft

Gisteren vond een ontmoeting plaats tussen vertegenwoordigers van de vakbonden en de regering. Daarbij is zoals verwacht door de regering aangekondigd dat er een grote onderhandelingsmarge is. Het ABVV houdt echter vast aan haar oproep om te staken op 7 oktober. Vandaag beslist het ACV of het meestapt in die mobilisatie. Morgen volgen onderhandelingen met de regering over de oriëntatienota.

De regering bevestigde bij de ontmoeting met de vakbonden dat het voorstel om de leeftijd voor het brugpensioen op te trekken tot 60 jaar niet op de onderhandelingstafel zou liggen. Nochtans stelt de oriëntatienota van de regering letterlijk dat er een geleidelijke optrekking van de brugpensioenleeftijd moet komen. Minister Van den Bossche had dat enkel concreet ingevuld met cijfers door te stellen dat er tegen 2012 een leeftijdvereiste van 60 jaar zal zijn, in plaats van de huidige 58 jaar.

De regering voelt de druk van de vakbonden en van een mogelijke algemene staking. Het ongenoegen bij de vakbondsbasis is enorm en een herhaling van het Interprofessioneel Akkoord zal niet goed verteerbaar zijn voor de vakbondsleden. Anderzijds moet gewaarschuwd worden voor een snelle oproep voor een algemene staking die op het laatste ogenblik kan ingetrokken worden, wat zou leiden tot demoralisatie en de ruimte zou creëren voor een slecht akkoord. De vakbondsleiding moet woord houden, en na de problemen rond het IPA kan de ABVV-leiding zich geen gezichtsverlies permitteren!

De regering stelt een dubbele aanval voor op het brugpensioen: zowel de leeftijdvereiste als de loopbaanvereiste worden ter discussie gesteld. Het voorstel om uiteindelijk pas een brugpensioen toe te kennen na 40 jaar loopbaan, stuitte op heel wat verzet. Het ABVV publiceerde bovendien enkele interessante cijfers van loopbaanvereisten voor een pensioen bij bevoorrechte jobs: een universiteitsprof haalt een maximumpensioen na 22,5 jaar dienst; een magistraat na 18,5 jaar; een gouverneur krijgt een pensioen van 58% na 7 jaar dienst en het maximum na 17 jaar; een volksvertegenwoordiger kan op vervroegd pensioen vanaf 52 jaar na 8 jaar dienst en krijgt een volledig pensioen na 20 jaar loopbaan.

Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat de politici soms bijzonder wereldvreemd zijn in het eindeloopbaandebat. Vanuit hun bevoorrechte positie zullen zij geen enkele hinder ondervinden van de maatregelen die ze voorstellen.

In de onderhandelingen van morgen en 4 oktober mogen de vakbonden niet toegeven aan de logica van de regering. Op een ogenblik dat 600.000 mensen werkloos zijn, moeten oudere werknemers niet langer aan het werk gehouden worden. De discussie vandaag zou moeten gaan over het creëren van jobs, niet over het creëren van nog meer werkloosheid door een de facto optrekken van de pensioenleeftijd.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist