Staak de regering weg. Democratisch opgesteld actieplan is nodig!

600.000 mensen zijn werkloos, maar wie werk heeft zou langer moeten werken. Er is geen geld voor de sociale zekerheid, maar wel voor verregaande lastenverlagingen voor de patroons. Er is geen geld, maar de grote bedrijven boeken recordwinsten. Het wordt duidelijk dat de regering niet onze belangen verdedigt!

Standpunt van LSP

Om de begroting in evenwicht te houden, zijn besparingen nodig. Daarvoor wil de regering de arbeiders en hun gezinnen laten opdraaien. In het eindeloopbaandebat probeerde de regering de aanval aanvaardbaar te maken door het ‘vaag’ te verpakken.

In de regeringsnota is sprake van de verhoging van de leeftijd voor het brugpensioen en de mogelijkheid om het brugpensioen te laten afhangen van een loopbaanvereiste. In een eerste versie voor de regeringsnota stond dat een brugpensioen slechts zou kunnen na een loopbaan van 40 jaar. Hierdoor zou 84% van de vrouwen en 70% van de mannen niet langer toegang hebben tot het brugpensioen!

Minister Van den Bossche kondigde aan dat de brugpensioenleeftijd tegen 2012 van 58 naar 60 jaar moet. Bij de pensioenen wordt gesproken over “bonussen” voor wie langer werkt, maar het is duidelijk dat die “bonus” noodzakelijk zal zijn om tot een degelijk pensioen te komen.

De vakbonden werd enkel onderhandelingsruimte gelaten om te bepalen waar er bespaard wordt. Dat is onaanvaardbaar! De vakbondstop reageerde daarop met een oproep om de regeringsplannen bij te sturen onder druk van een nationale 24-urenstaking, vermoedelijk op 7 oktober.

Dat is een belangrijke stap vooruit, maar er zal meer nodig zijn. Deze actiedag moet gekaderd worden in een actieplan op langere termijn waarmee de regeringsvoorstellen volledig van tafel kunnen worden geveegd.

Eén actie volstaat niet, als er geen vervolg komt. Dat is de belangrijkste les van de acties tegen de patronale voorstellen voor het Interprofessioneel Akkoord. Toen werd één betoging georganiseerd, schrok de vakbondsleiding van de opkomst en kwam er geen vervolg.

Dat moet worden vermeden door te werken aan een actieplan waarin de basis actief betrokken wordt. Er is nood aan regionale informatiebijeenkomsten en protestacties. Op een nationale mobilisatie moet een actieplan aan de betogers worden voorgelegd waarbij regionale en sectorale acties leiden naar een nieuwe algemene staking van langere duur.

Op die manier kan de regering weggestaakt worden. Alle traditionele partijen zijn er het over eens dat er op onze kap moet bespaard worden. Vanuit de stakingsbeweging zal er dan ook een politiek verlengstuk moeten worden opgebouwd dat breekt met de neoliberale besparingslogica. In verschillende Europese landen halen nieuwe linkse formaties zoals de Duitse Linkspartei goede resultaten met een anti-liberaal programma.

Dat potentieel is ook in België aanwezig. LSP wil dat idee breder verspreiden en ingang doen vinden. Help ons daarbij en sluit aan!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist