Asielbeleid. Enkel succesvolle kinderen mogen Oostenrijker worden

In Oostenrijk wil Jörg Haider blijkbaar bewijzen dat hij zijn roots nog niet vergeten is. De FPÖ is gesplitst en Haider heeft met een groep getrouwen het “Verbond voor de Toekomst van Oostenrijk” (BZÖ) opgericht na een interne discussie waarin de oude krokodillen stelden dat Haider te veel de populistische kant op ging. Met het nieuwe voorstel van de regering over de naturalisatie van schoolgaande kinderen, wil Haider bewijzen dat hij zijn fascistische roots niet volledig vergeten is.

Sven De Deken

Indien een migrant een Oostenrijks paspoort aanvraagt voor een schoolgaand kind, zal worden nagegaan of het kind het vorig jaar niet is blijven zitten. Als dat wel het geval is, krijgt het kind geen paspoort tenzij het slaagt voor een inburgeringexamen. Deze maatregel is geldig voor alle kinderen vanaf 9 jaar terwijl het inburgeringexamen (dat ondermeer een test van de kennis van het Duits omvat) gemaakt is op het niveau van kinderen van 14 jaar. Verder houdt de inburgeringtest voor deze kinderen een examen in over de historische ontwikkeling van Oostenrijk, van de deelstaat waarin de kinderen wonen, de spelregels van de rechtsstaat en de fundamenten van de Oostenrijkse democratie.

Deze test is duidelijk niet gericht op het niveau van jonge kinderen, en nog minder op dat van allochtonen die door hun sociale en economische situatie niet altijd toegang hebben tot onderwijs van een degelijke kwaliteit. Deze maatregel is er één die getuigt van de enorme hypocrisie die het asielbeleid in heel Europa kenmerkt. Migranten die kwalificaties hebben en die gebruikt kunnen worden op de arbeidsmarkt (omdat er een tekort aan is, of om de werkomstandigheden onder druk te zetten), worden zonder meer toegelaten. De rest wordt geen asiel verleend. In Oostenrijk gaan ze nu nog een stap verder en gaan ze de naturalisatie van mensen die een asielvergunning hebben en ingeburgerd zijn, laten afhangen van hun intelligentie.

Migranten krijgen in veel gevallen veel minder kansen dan de autochtone bevolking, niet alleen door racisme, maar ook doordat ze meestal in de armste lagen van de bevolking terecht komen waarbij goed onderwijs moeilijk bereikbaar is. Als ze dan op hun schoolse resultaten geselecteerd worden, is er sprake van een regelrechte discriminatie. Opnieuw wordt een beleid gevoerd dat gericht is tegen vluchtelingen in plaats van tegen diegenen die verantwoordelijk zijn voor het feit dat mensen vluchten: de multinationals en banken die de ex-koloniale wereld leegplunderen en daarbij dood en vernieling zaaien. De grenzen van Europa sluiten is geen oplossing voor het migratieprobleem, de problemen in het land van herkomst aanpakken zodat mensen niet langer gedwongen worden alles achter te laten, is dat wel. Dit zal niet mogelijk zijn zolang de ex-koloniale wereld door Westerse landen wordt gezien als een gebied met spotgoedkope grondstoffen en arbeidskrachten. We moeten dus komaf maken met de winsthonger van de multinationals, die niet alleen over heel de wereld actief zijn, maar ook over heel de wereld mensen uitbuiten om zo hun winsten veilig te stellen.

Delen: Printen: