Gehandicaptensector haalt eerste slag thuis

Eén week na de vorig actie voerde de gehandicaptensector vorige donderdag opnieuw actie in Brussel. De werknemers-, gebruikers- en werkgeversorganisaties stapten in één front op richting het kabinet van Vlaams minister Byttebier. In tegenstelling tot vorige week kwamen de bevoegde minsters wel aan de onderhandelingstafel zitten. Blijkbaar luistert de Vlaamse regering enkel naar de sector als die effectieve acties voert op straat. En dat de non-profit actie kan voeren, is geweten. Kijk maar naar de witte woede en de langdurige stakingsactie van de opvoeders enkele jaren terug.

Een LBC-militant

Minister Byttebier legde de princiepsverklaring van de Vlaamse regering voor. Hierin komen vijf punten aan bod:

  1. De subsidies van december 2003. Het niet tijdig uitbetaalde deel van 40% zal gestort worden in de eerste week van januari. De bijkomende financiering hiervoor is goedgekeurd, zodat de subsidies van 2004 er niet door aangetast worden. Alle instellingen krijgen een interest van 5% toegekend.
  2. Te laat of onvolledig betalen van de subsidievoorschotten. Dit mag zich in de toekomst nooit meer voordoen. Bij het begin van het jaar moet het nodige geld voor alle voorschotten vast gereserveerd zijn. Dit zal ingeschreven worden in de reglementering.
  3. Erkenning van de "historische schuld" aan de sector, met name de achterstand in de afrekening van subsidies van voorgaande dienstjaren:
    • de Vlaamse regering aanvaardt dat er een maximumtermijn voor afrekening moet komen, uiterlijk het tweede jaar nadien. Dit is ook wat het Rekenhof aanbeveelt.

    • opstellen voor een oplossingsscenario voor de opgebouwde schulden uit het verleden.
  4. De kosten die de instellingen moeten maken voor leningen en kredieten als gevolg van de achterstallen, zijn een prioritair onderwerp in de komende besprekingen.

  5. Aan het uitbreidingsstelsel en het wegwerken van de wachtlijsten zal niet geraakt worden. Alle genomenen beslissingen zullen uitgevoerd worden en de centen zijn voorgoed voorzien in de begroting.

De minister bevestigde ook dat de noodzakelijke veranderingen in de regelgeving zullen worden ingeschreven, zodat de garanties van tijdige betaling werkelijk vastliggen. En ook dat de besprekingen moeten leiden tot resultaten nog voor het einde van deze regering (juni 2004). De sector zal geen doorschuifoperatie dulden!

Ondanks dit overwegend positief princiepsakkoord blijft het een onaanvaardbare schande dat de volledige subsidie van december niet uitbetaald wordt, ook al neemt de regering de interest voor haar rekening. Een dergelijke wandaad mag zich in de toekomst niet meer herhalen. Voor de sector is het dan ook belangrijk dat het subsidieprobleem eindelijk op de politieke agenda staat. Maar men moet waakzaam blijven, want de uitwerking van het princiepsakkoord staat vandaag nog niet zwart op wit op papier. De vakbonden zullen stevig doorgaan met de verdere realisatie van dit akkoord en als de Vlaamse regering haar engagementen niet zou nakomen, zal kordate actie niet lang op zich laten wachten!

Delen:
Printen:

Steun ons: plaats uw boodschap in onze mei-editie!

Voorpagina van De Linkse Socialist

Uw boodschap in onze mei-editie