Home / Foto's / Acties in Gent en Antwerpen tegen aanval op werklozen

Acties in Gent en Antwerpen tegen aanval op werklozen

Vandaag werd in heel het land geprotesteerd tegen de aanval op de werklozen. Vanaf 1 januari 2015 zullen tot 50.000 werklozen hun inschakelingsuitkering – de vroegere wachtuitkering – verliezen. Die uitkering is vanaf 2012 in de tijd beperkt tot drie jaar. Het betekent dat een groot aantal werklozen bij het OCMW zal terecht komen. In plaats van de strijd voor werk aan te gaan, kiezen de gevestigde partijen ervoor om de werklozen aan te pakken. In onder meer Gent en Antwerpen werd daar vandaag tegen geprotesteerd door de drie vakbonden. Het ging om symbolische acties die eerder beperkt qua omvang waren.

Verslag en foto’s uit Gent

Verslag: Emma, foto’s: Thomas

Vanochtend voerden de vakbonden actie aan het stadhuis in Gent en ook op andere plaatsen in Vlaanderen en Wallonië tegen de beperking van de inschakelingsuitkering (vroegere wachtuikering). De actie in Gent was succesvol, zo’n 150 mensen waren aanwezig. De actie wordt ondersteund door een twintigtal gemeenten en steden uit Oost-Vlaanderen. De Gentse OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) drukte eveneens zijn steun uit voor deze actie, maar gaat tegelijkertijd niet in op het besparingsbeleid dat gevoerd wordt op lokaal en nationaal niveau. Ook andere OCMW-voorzitters legden de nadruk op het “beter activeren” van jongeren in plaats van de torenhoge jeugdwerkloosheid in vraag te stellen. Eén van de OCMW-voorzitters zei: “het systeem moet veranderd worden.” Waarschijnlijk bedoelde hij louter het systeem van de wachtuitkeringen en niet ons economisch systeem dat net leidt tot (jeugd)werkloosheid. Wij denken dat het hele systeem moet veranderd worden. Met de LSP en ALS waren we ook aanwezig op de actie en verkochten tien exemplaren van onze krant.

Foto’s uit Antwerpen