Tegen oorlog en terrorisme!

Londen, begin juli 2005. Europa wordt voor het eerst getroffen door zelfmoordaanslagen. Verscheidene aanslagen op bus en metro, met een vijftigtal doden als gevolg. Van overal kwamen berichten van solidariteit met de slachtoffers. Oorlogen en terrorisme hebben één belangrijk ding gemeen: De prijs wordt betaald door de werkende bevolking. Methodes waarvan arbeiders en jongeren het eerste slachtoffer vormen kunnen wij onmogelijk aanvaarden.

Lucas Gilles, artikel uit de krant van de Actief Linkse Studenten

Bij het begin van de oorlog betoogden bijna twee miljoen mensen in de straten van Londen, en het is niet onwaarschijnlijk dat sommige slachtoffers van de aanslagen daarvan deel uitmaakten.

Maar de regeringen, die deze aanslagen zo heftig veroordeelden, zijn ook deels verantwoordelijk voor het ontstaan van dergelijke fenomenen. Bush en Blair verschuilen zich achter deze aanslagen om het olierijke Irak te bezetten en leeg te plunderen.

Ze proberen dit conflict voor te stellen als hun ‘heilige oorlog tegen het terrorisme’, en Bush was er dan ook als de kippen bij om, de dag na de aanslagen, hun heilige doel te verdedigen. Het terrorisme is dus niet het gevolg van de oorlog en de onderdrukking, maar net andersom! Bush verliest blijkbaar nooit zijn gevoel voor humor, zelfs niet in dergelijke dramatische omstandigheden.

Men schat het aantal onschuldige doden in Irak vandaag op meer dan 100.000 en de zelfmoordaanslagen blijven maar toenemen. De klok lijkt wel een eeuw teruggedraaid als je ziet hoe een koloniale politiek wordt gevoerd in Irak en Afganistan. De natuurlijke rijkdommen van het Midden-Oosten worden brutaal toegeeigend.

Dit verhindert echter niet dat de moslims wereldwijd de oorlog ervaren als een regelrechte aanval tegen hun godsdienst. Dit ongenoegen, samen met het racisme, wordt nog versterkt door de voorstellen van burgerlijke politici die hun gebrek aan integratie verwijten. Daar zitten de werkelijke oorzaken van de aanslagen.

Al-Qaïda heeft echter haar aanslagen voorbereid en gepland, en is niks anders dan een reactionaire organisatie die droomt van macht en heerschappij, liefst in een 17e eeuws sfeertje. De organisatie is gebaseerd op de anti-Russische groeperingen van de oorlog in ’79, die destijds gesteund werden (financieel en materieel) door het VS-imperialisme, die zo zijn eigen vijand in het leven riep.

Socialisten hebben zich steeds verzet tegen het blinde terrorisme, dat de massa-actie vervangt door individuele strijd en zo het ideale excuus creëert voor de heersende klasse om repressieve maatregelen te treffen. Hoever gaan de ‘anti-terroristische’ wetten? Moeten we ons laten oppakken bij anti-oorlogsbetogingen wegens ‘terroristische dreiging’?

Geen enkele van dergelijke maatregelen zullen het terrorisme kunnen tegenhouden, integendeel, ze zullen de samenhorigheid van de moslimjeugd versterken, waardoor ze makkelijker ‘recruteerbaar’ worden voor Al-Qaïda en openen de mogelijkheden voor nieuwe Guantanamo’s en Abu-Ghraïb’s. We moeten duidelijk stellen wat de oorzaken en wie de verantwoordelijken zijn voor deze rotzooi.

We moeten het klassenkarakter van de oorlog duidelijk maken want de regeringen zullen alles doen om dit te verdoezelen en het racisme aan te scherpen. De enige mogelijkheid om deze praktijken te stoppen is ons te verenigen, als arbeidersklasse, boven de godsdienstgrenzen heen, om een volledige en onmiddelijke terugtrekking van de bezettingstroepen te eisen. We denken dat een simpele regeringswissel niet in staat is deze wandaden een halt toe te roepen, maar dat er een massale revolutie nodig is om dit systeem te veranderen.

Het kapitalisme is in haar reactionaire stadium beland en heeft zichzelf door haar enorme crisissen voorbijgestreefd. De oorlog herinnert ons hier dagelijks aan. De oplossing voor Irak is niet te vinden in reactionaire ideeën en theocratieën zoals Al-Qaïda of andere politiek-religieuze rechtse tendensen, maar in een socialistische oplossing. We bevinden ons op een kruispunt waar we een keuze moeten maken tussen twee wegen: De eerste is een etno-religieuze polarisatie die onvermijdelijk leidt tot een desastrueze getto-mentaliteit. De tweede is een groepsoplossing die de werkelijke oorzaken van terrorisme durft aan te pakken: racisme en armoede, dus het kapitalisme, zoals Malcolm X terecht stelde: Er is geen kapitalisme zonder racisme.

Neen aan de oorlog, neen aan racisme. Bouw mee aan het alternatief en sluit je aan bij het CWI, sluit je aan bij de Actief Linkse Studenten!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist