Voorstelling van de Actief Linkse Studenten

Actief Linkse Studenten is een groep die anti-kapitalistische studenten organiseert. Wij willen discussiëren over de tegenstellingen binnen het huidige systeem en een alternatief hierop, en we willen deze ideeën ook linken aan concrete acties. Wij zijn nationaal actief (in Gent, Antwerpen, Leuven, Brussel, Louvain-La-Neuve, Bergen en Luik), zowel aan universiteiten als hogescholen.

We verzetten ons hevig tegen het Bologna-proces, dat duidelijk de privatisering van het onderwijs in Europa inhoudt. De eerste gevolgen hiervan kondigen zich al aan: de stijging van inschrijvingsgelden, privatisering van de diensten voor studenten en het onderhoud van de campus, het elite-karakter van het onderwijs,… We verzetten ons in feite tegen de privatisering van alle openbare diensten en tegen alle neo-liberale aanvallen die worden uitgevoerd door de Europese burgerij.

Zo hebben we ons in maart vorig jaar georganiseerd en samen met de vakbonden opgeroepen voor de Jongerenmars voor Werk, om op die manier te vechten tegen de aanvallen van de regering.Elk jaar organiseren we antifascistische betogingen, anti-oorlogs campagnes (vorig jaar hebben we op nationaal niveau meer dan 800 studenten gemobiliseerd tegen de komst van Bush), anti-seksistische campagnes, de strijd om de rechten van studenten te verdedigen,…

Enkel door de veralgemeende strijd van studenten en arbeiders samen, strijdbaar en democratisch georganiseerd, kunnen we – volgens ons – onze verworvenheden handhaven en onze eisen werkelijkheid zien worden.

Repressie Gentse ALS: Strijd loont!

In maart 2005 dienden de liberale (LVSV) en christen-democratische (CDS) studentenverenigingen een motie van wantrouwen in tegen de ALS in het Politiek & Filosofisch Convent, (overkoepelend orgaan van politieke verenigingen). De ALS zou met hun protesten tegen het VB het “recht op vrije meningsuiting schenden”.

De vereiste 2/3 meerderheid, die nodig was voor onze uitsluiting, werd echter nooit bereikt. Sterker nog, beide organisaties wisten nog geen gewone meerderheid te overtuigen met hun (overigens zeer zwakke) argumentatie.

Wie denkt dat deze democratische beslissing zou worden gerespecteerd slaat de bal behoorlijk mis. De verantwoordelijke voor de dienst studenten activiteiten diende een identieke motie van wantrouwen in bij het bestuurscollege (het hoogste orgaan aan de unief).

We besloten een grootschalige campagne op te starten bij de studenten en proffen (nationaal en internationaal). Organisaties zoals de Liga voor Mensenrechten en vakbonden steunden de ALS. Door deze grote druk, zag de rector zich genoodzaakt om onze uitsluiting van de agenda te halen. Toekomstige pogingen zullen we steevast beantwoorden met de meerderheid van de studenten aan onze zijde!

Verhoging van het inschrijvingsgeld in Luik

Als gevolg van de verklaring van Bologna is het inschrijvingsgeld voor bijna-beursstudenten vorig jaar in Luik gestegen met 55%. ALS besloot campagne te voeren tegen deze regelrechte aanval op de rechten van studenten.

Om het oorspronkelijke bedrag te herstellen, werkte ALS samen met CECAM, een groep studenten die zich speciaal rond dit probleem organiseerden. De campagne eindigde met de bezetting van het rectoraat gedurende een hele dag. Op die manier kon druk uitgeoefend worden om het inschrijvingsgeld terug te brengen op het oorspronkelijke bedrag. Deze overwinning van de studentenbeweging toont nog maar eens aan dat de sociale strijd en de solidariteit onder studenten zijn vruchten kan afwerpen.

Dit jaar heeft de directie van de universiteit echter opnieuw besloten het inschrijvingsgeld van bijna-beursstudenten te verhogen. Natuurlijk hebben ALS en SAEL (de “studentenvakbond” die vorig jaar in de strijd ontstond) besloten opnieuw de strijd aan te binden tegen deze schandalige verhoging die het financieel elitair karakter versterkt. We zijn reeds begonnen met het inwinnen van informatie, wat een noodzakelijke etappe is om het verzet van de studenten te organiseren.

Delen: Printen: