Deze regering wil besparen… op onze toekomst!

Al van vorige zomer bereiden regering en patronaat zich voor op een waar sociaal bloedbad. Om mensen nog harder en langer te laten werken, voor nog een lager loon moeten ze de aanval inzetten op de sociale zekerheid. Onze regering wil een politiek voeren, waar er zwaar wordt genoeid in de de pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, en alles waar winst uit te halen valt (de Post, NMBS, delen van het onderwijs) te privatiseren.

Marijke Decamps, artikel uit de krant van de Actief Linkse Studenten

Voor een deel zijn ze hier vorig jaar in geslaagd, dan toch op vlaams niveau. Onder andere met de jacht op werklozen die haar eerste slachtoffers heeft gemaakt. Maar elke keer dat de dreiging van een meer algemene beweging vanuit de arbeidersklasse kwam, zoals de massale mobilisatie rond het IPA, trok de regering haar staart in, en durfde bijlange niet zo ver gaan als ze had gewillen.

Of ze raakte verstrikt in de eigen communautaire politieke spelletjes rond de splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde. Maar de economie verslechterde, en de recessie loerde om de hoek. En het patronaat riep haar lakeien in de regering op een einde te maken aan BHV want er stonden belangrijke economische thema’s op de agenda. Dat wil zeggen, de begrotingscontrole eind oktober, en het eindeloopbaandebat. Vrij vertaald: “we moeten dringend de botte bijl door de levenstandaard van arbeiders en jongeren halen, want we raken achterop op onze buurlanden” We leven in een economisch systeem daar steeds diepere crisissen van overproductie zich voor doen, en waar al sinds 20 jaar met eenzelfde neoliberaal recept aan besparingen wordt tegen gereageerd. Onbetaalbare sociale zekerheid en uit de pan swingende pensioenskosten?Deze termen worden steevast naar ons hoofd geslingerd om dit neoliberalisme te rechtvaardigen.

Men spreekt vaak over het dreigende tekort in de sociale zekerheid, maar waar vorig jaar een tekort was, is er de bijna alle voorgaande jaren een overschot opgetekend. Waar is dat geld naar toe, Hoezo onbetaalbare pensioenen?

Dit alles is al betaald, maar deze overschotten zijn gebruikt om de staatsschuld af te lossen ( en de superwinsten van de banken nog eens op te krikken) of om lastenverlagingen en cadeau’s aan de grote bedrijven door te voeren. En onze pensioenen horen al tot de laagste in europa! Voor een deel is dit te verklaren vanuit het hoge aantal werklozen en bruggepensioneerden dat zogenaamd gelijkgesteld wordt en dus ook pensioensrechten opbouwt, maar waar de regering nooit het verschil voor bijgepast heeft. Wie is hier dan de grote schuldige? De arbeiders die na massaontslagen en een afgekocht sociaal plan op brugpensioen is gestuurd, of werkloos is geworden. Of de grote multinationals zoals Ford of Volkwagen die hun winsten willen veilig stellen door in werkgelegenheid te snoeien en de overgebleven arbeiders harder te laten werken? Misschien heeft deze opgedreven productiviteit wel een weerslag op de uitgaven in de gezondheidszorg?

Gezocht: een antwoord op het neoliberalisme

Het wordt tijd voor de echt moedige politiek, die politiek die het huidig economisch systeem in vraag durft te stellen en een democratisch geplande economie naar voren durf te schuiven in plaats van een systeem dat keer op keer armoede, werkloosheid en algehele ellende voor de meerderheid van de bevolking voorziet. En dit wordt meer en meer noodzakelijk, want hoe is het mogelijk dat in belgië vandaag meer dan 600.000 mensen werkloos zijn, terwijl diegene die werken bijna bezwijken onder de werkdruk. Welvaartsziekten noemen ze dat dan. Deze regering van het patronaat, welk masker het ook mag opzetten, zal geen seconde aarzelen om onze levensomstandigheden aan te vallen, het enige wat haar waarachtig angst aan jaagt (en gelijk heeft ze!) is een eengemaakte beweging van arbeiders en jongeren dit dit neoliberaal beleid in vraag stelt en op zoek gaat naar een socialistisch alternatief. Wij zullen hier mee aan bouwen!

Delen: Printen: