Is het progressief te denken dat de loonkosten te hoog zijn?

Alle partijen zijn het eens met het patronaat dat sociale lasten op arbeid jobcreatie fors bestraffen. Kortom: de patronale lasten moeten naar beneden. Hoe? De financiering van de sociale zekerheid bestaat voor 75% uit bijdragen afgehouden van het brutoloon van de werknemers, nl. 13.06% op onze loonfiche en 21% sociale bijdragen die de patroons rechtstreeks aan het Riziv doorstorten. De overheid staat in voor 11% en alternatieve financiering voor 14%. Een verlaging van de bijdragen wanneer de overheid niet wil bijpassen, vereist dus meer snoeien en bijkomende alternatieve financiering, voor liberalen en SP.a via een BTW-verhoging.

Een ABVV-delegee in de gezondheidszorg

Of men nu 1.000 of 10.000 euro per maand verdient, men betaalt hetzelfde bedrag aan BTW. De producenten rekenen de BTW door aan de klanten. Het zijn de werknemers, de grote meerderheid van consumenten, die vooral voor de kosten opdraaien. Met het plan Demotte verzet de PS zich tegen deze oplossing. De PS pleit voor uitbreiding van de bijzondere solidariteitsbijdrage (BSB) en een Heffing op de Toegevoegde Waarde – de beruchte robottaks die vooral fors winstgevende bedrijven met een klein aantal werknemers treft. De BSB zou niet van toepassing zijn op de laagste lonen, noch op oudere werknemers, maar wel op roerende en onroerende inkomsten. Ze lijkt daardoor op een vermogensbelasting. Zo hoopt de PS haar electoraal blazoen op te poetsen met het oog op een mogelijke val van de regering.

Intussen gaan de patroons wel lopen met een deel van ons brutoloon. De PS volgt eigenlijk dezelfde logica als de anderen: “geschenken uitdelen aan patroons levert tewerkstelling op”. Het principe is hetzelfde, maar dan socialer ingekleed.

Het klopt dat zowel patroons als werknemers de BSB zullen betalen, maar in tegenstelling tot u en ik beschikken de patroons over gerenommeerde boekhouders, een leger advocaten en allerlei aftrekposten. Ze beschikken over talloze mogelijkheden om belastingen te omzeilen.

Zoals alle partijen vertrekt de PS van het liberaal principe dat het de bedrijven zijn die werk verschaffen aan de arbeiders. Om de patroons te verplichten tot een bijdrage aan de sociale zekerheid hebben de arbeiders echter hard moeten strijden. Het is de basis voor onze toegang tot gezondheidszorg, onze pensioenen, sociale uitkeringen en kindergeld.

Ook de PS stelt zich op als een linksliberale partij die burgerlijke ideeën ingang doet vinden in de arbeidersbeweging.

Indien we een vertegenwoordiging wensen, zullen we een nieuwe arbeiderspartij, gecreëerd en gecontroleerd door de arbeiders, nodig hebben. Als de arbeiders verenigd zijn, zijn we onoverwinnelijk.

Delen: Printen: