Home / Jongeren / Blokbuster / Geen fascisten in onze stad!

Geen fascisten in onze stad!

Vanavond wordt in Antwerpen betoogd tegen de jaarlijkse haatmars van de NSV, de studenten van het Vlaams Belang. Even zag het ernaar uit dat ze het met enkele trouwe betogers minder zouden moeten doen. Vier aanhangers van Bloed, Bodem, Eer en Trouw (BBET) werden begin februari tot gevangenisstraffen veroordeeld, maar er is in beroep gegaan. De electorale neergang van het Vlaams Belang – dat in de laatste peilingen in enkele provincies met de kiesdrempel flirt – betekent niet dat de antifascistische strijd gestreden is.

Natuurlijk zijn niet alle NSV’ers neonazi’s zoals die van Blood&Honour. Maar de jaarlijkse betoging van NSV is wel een verzamelplaats voor dergelijke figuren. In het vonnis van de rechtbank van Dendermonde over BBET werd dit uitdrukkelijk bevestigd. Zo werd melding gemaakt van het feit dat Tomas Boutens, de centrale organisator van Blood&Honour, nadat hij als beroepsmilitair uit Kosovo terugkwam aan een andere neonazi de matrakken vroeg die hij in bewaring had gegeven. Hij had die nodig omdat hij ze op weg naar de NSV-betoging wel zou kunnen verkopen, aldus het gerechtelijk dossier.

De neonazi’s zijn er nog goedkoop van afgekomen met straffen tot vier jaar voor Tomas Boutens. Het gerecht oordeelde dat de gewapende neonazi’s gevaarlijk waren, maar besliste tegelijk om een deel van de wapens terug te geven zodat de neonazi’s ze kunnen regulariseren. Het oorlogstuig werd niet teruggegeven omdat de wapenwet van 2006 geen betrekking had op dergelijk gevaarlijk tuig… Kortom, het Belgische gerecht herbewapent de neonazi’s die ze zelf als gevaarlijk bestempelde. Waanzin!

Bij de vorige Antwerpse NSV-betoging was Tomas Boutens van de partij. De Nationalistische Studentenvereniging zal wel zoals steeds op de steun van het Vlaams Belang kunnen rekenen. Ook Filip Dewinter is een vaste klant op die betoging. De slechte resultaten van het Vlaams Belang in de peilingen doen sommigen denken dat de strijd gestreden is. Wij zijn het daar niet mee eens.

De ondermijning van de autoriteit van de gevestigde partijen houdt aan en maakt grote en snelle verschuivingen bij verkiezingen mogelijk. Het Vlaams Belang baseerde zich daar de afgelopen 20 jaar op om verkiezing na verkiezing te winnen. De politieke onstabiliteit is sindsdien enkel groter geworden en komt nu vooral tot uiting in een erg snelle groei van N-VA en daarmee gepaard gaand een electorale ineenstorting van het Vlaams Belang. We mogen ons daar niet op blind staren. Het VB kan terugkeren, in de buurlanden zagen we dat extreemrechts soms een kat met negen levens is. Het ‘antwoord’ van Sarkozy op extreemrechts in Frankrijk heeft ook niet lang geduurd, vandaag staat het Front National met Marine Le Pen vooraan in de peilingen.

Het VB is momenteel wanhopig op zoek naar methoden om in de media te komen en zich op de voorgrond te werken. De ene ranzige campagne is amper gelanceerd of er staat al een nieuwe in de steigers. Dat kan een aantal overmoedige jongeren in de marge van de partij ertoe aanzetten om het niet bij woorden te laten en ook over te gaan tot meer ‘gespierde’ acties met geweld tegen andersdenkenden of andersgekleurden.

Bovendien is het duidelijk dat racistische vooroordelen zeker niet verdwenen zijn. De voedingsbodem waarop extreemrechts groot kan worden, is sterker dan voorheen aanwezig. Een systeem in crisis met een groeiend aantal sociale tekorten, kan verdeeldheid en racisme in de hand werken. Het beste antwoord daarop bestaat uit eengemaakt verzet en strijd voor een betere toekomst. Dat is waarom de anti-NSV betoging van 20 maart als centrale slogan “Jobs, geen racisme” naar voor schuift. De betoging richt zich ook tegen het rechtse asociale beleid in Antwerpen, tegen de criminalisering van jongeren en de GAS-boetes en er wordt opgekomen voor degelijke jobs, betaalbare huisvesting en gratis onderwijs voor iedereen.

Afspraak: 20 maart om 19u voor Berchem station

Het platform voor de betoging en de ondertekenende organisaties 

Meer info over Blokbuster: www.blokbuster.be