Betoog mee tegen economisch congres VB

Het Vlaams Belang stelt oplossingen te hebben voor de problemen in de maatschappij. Dankzij het cordon sanitair hebben ze nog nooit geregeerd, iets wat de partijleiding van het VB best goed uitkomt: het biedt hen de mogelijkheid om ongenuanceerde standpunten naar voor te brengen..

Laura Gilles, artikel uit de Verzetskrant. Meer info over de betoging vind je hier

Economisch congres VB

Cartoon door Boris Van Acker

Dit doen ze bijvoorbeeld met slogans zoals: “Turkije in Europa? Neen!”,”aanpassen of terugkeren” en ”Minder misdaad, meer Vlaanderen”. Het Vlaams Belang profileert zich als dé partij die arbeiders veiligheid, werkzekerheid, sociale structuren en een eerlijk beleid zal garanderen.

Helaas is de werkelijkheid lichtelijk anders. De VB-politiek is gebaseerd op de ‘verdeel-en-heers’- tactiek, die inhoudt dat verschillende groeperingen bewust tegen mekaar opgezet worden. Ongenoegen over de ongelijke verdeling in onze maatschappij wordt gebruikt om Walen en Vlamingen, Belgen en Marokanen, mannen en vrouwen te verdelen, zodat de partij zelf wegkomt met een voor de kiezer onaanvaardbaar puntenprogramma.

Het Vlaams Belang is tegen de vakbonden, terwijl die er juist zijn om werkende mensen te verdedigen. Ze zegt tegen 80% van de bevolking dat, als het van haar afhangt, niemand het recht zou mogen hebben tot staken, terwijl dat het enige is dat arbeiders en jongeren beschermt tegen slechte werkomstandigheden, povere lonen of flexibiliseringen. Bovendien willen ze systematisch de sociale zekerheid afbouwen, omdat dit iets voor beroepsprofi teurs zou zijn.

Zoals bij wel meer zaken slaat de partijtop de bal hier wel flink mis. De sociale zekerheid is niet enkel het steunen van werklozen, het zorgt ook voor gezondheidszorg, bejaarde mensen,…en is een recht waar door onze grootouders voor gevochten is geweest.

Zo gaat het VB voorbij aan de ware oorzaken van sociale problemen. Zij zal, eenmaal aan de macht, niets doen aan de armoede, werkeloosheid, onderwijs, woningnood… integendeel. De leiding van het VB dweept al jaren met fascisme waar er geen plaats is voor eigen meningen, vakbonden, sociale zekerheid, sociaal zwakkeren, migranten, … Het feit dat allochtonen in de armste lagen van België leven, dat 50% van hen werkloos is omdat ze voor normale functies niet aangenomen worden (wat concreet inhoudt dat zij de smerigste jobs in fabrieken krijgen), is iets waar het VB met haar racisme geen oplossing voor zal vinden. Wij zijn voor meer en gelijkere jobs, betere werkomstandigheden voor Belgen én vreemdelingen, kortom, een gelijke behandeling die integratie en harmonieus samenleven zal bevorderen.

Het Vlaams Belang houdt zoals gezegd in november haar eerste economische congres. Op dit congres zal ze zich op economisch vlak voorstellen als het instrument van de burgerij om besparingen door te voeren. Dit congres geeft ons de mogelijkheid om het Vlaams Belang aan te pakken op haar antisociale thema’s. Daarom dat we iedereen oproepen om tegen dit congres campagne te voeren en mee te komen betogen!

Wat kan jij doen om van deze actie een succes te maken?

> Organiseer met een aantal vrienden de mobilisatie vanuit je school, hogeschool of unief door een mobilisatiecomité op te richten

> Verspreid pamfletten & affiches in je school of omgeving,

> Nodig een spreker van onze organisatie uit

> Kom naar onze lokale vergaderingen

Contacteer ons via info@blokbuster.be of bellen naar 0485/35.06.90 (Nikei)

Delen: Printen: