Donderdagavond interpelleerde Anja Deschoemacker, de woordvoerder van Gauches Communes, de gemeenteraad van Sint-Gillis om voor te stellen dat het een GAS-vrije gemeente zou worden en om te eisen dat de sociale problemen van de jongeren en de bevolking aangepakt worden in plaats van de repressie op te voeren. Lees het interview met Anja hierover.

Tijdens de gemeenteraad van oktober werd burgemeester Charles Picqué (PS) al gevraagd naar zijn standpunt over de GAS-boetes in Sint-Gillis. De burgemeester antwoordde dat hij een van de pioniers van de GAS is en dat hij bijzonder tevreden is dat de regering de toepassingsmogelijkheden uitbreidt. Hij stelde dat hij er geen probleem mee heeft om jongeren vanaf 14 jaar een GAS-boete te geven omdat volgens hem de wet voldoende garanties biedt om willekeur te vermijden. Hij riep de fractie van de CDH op om bij minister Milquet erop aan te dringen dat de uitvoeringsbesluiten voor de nieuwe GAS-wet er zo snel mogelijk zouden komen zodat ook Sint-Gillis de reglementen zou kunnen aanpassen.

Gauches Communes is duidelijk: criminalisering is geen oplossing. Sociale problemen vereisen sociale oplossingen. Het is een illusie te denken dat het sluikstorten kan aangepakt worden indien verder bespaard wordt op de afvalophaling en als de regelmaat ervan wordt afgebouwd en tegelijk containerparken sluiten en de prijs voor vuilniszakken toeneemt.

Gauches Communes eist een massaal plan van publieke investeringen. Zo’n plan zou de bevolking gratis en kwaliteitsvolle openbare diensten aanbieden, waaronder een meer regelmatige en efficiënte afvalophaling. Maar ook degelijke sociale huisvesting en investeringen in wijken waar het aangenaam is om te wonen, degelijke jobs voor de jongeren en gratis onderwijs.

Dat is mogelijk als met het besparingsbeleid wordt gestopt. De besparingen zijn slecht voor de economie en voor onze levensstandaard. We moeten weigeren om de schulden af te betalen en overgaan tot de nationalisatie van de banken en de sleutelsectoren van de economie, wat onder democratische controle en beheer dient te gebeuren.

Fotos : PPICS – Banque d’images

gauches_communes_27fevrier

gauches_communes_27fevrier02

gauches_communes_27fevrier03

gauches_communes_27fevrier04

gauches_communes_27fevrier05