Ford Genk: discriminatie van werknemers die geregeld ziek zijn

Bij Ford Genk moeten duizenden jobs verdwijnen. De 3.000 jobs zullen niet volledig kunnen ingevuld worden op basis van brugpensioen en werknemers die bereid zijn te vertrekken met een zogenaamde ‘gouden handdruk’. Een 1.200-tal werknemers zou gedwongen ontslagen worden door de directie die daarover een akkoord sloot met de vakbonden. Er werd beslist om een puntensysteem in te stellen waarbij wie geregeld afwezig is, vermaningen kreeg of af en toe ziek is punten krijgt. Wie het meeste punten heeft, wordt ontslagen.

Zo ontslaat Ford…

  • Wie de afgelopen 10 jaar een schorsing van 5 dagen heeft gekregen, krijgt 80 strafpunten.
  • Ongewettigde afwezigheid: 20 punten.
  • Wie 8 keer ziek was in de afgelopen 5 jaar: 5 punten.
  • Wie tot 14 keer ziek was: tot 35 punten.

Het koppelen van ontslag aan ziekte is wettelijk niet toegelaten. Er is sprake van "willekeurig ontslag" als de werknemer wordt afgedankt om een reden die geen verband houdt met het gedrag van de werknemer of die niet berust op de noden van de onderneming. Daarom wordt in de rechtspraak geregeld beslist dat een ontslag op basis van ziekte willekeurig is. Dat is ook het standpunt van professor Blanpain. Jammer genoeg is het gemakkelijk te omzeilen op juridisch vlak door de formulering lichtjes aan te passen en eerder in te gaan op de productiviteit in plaats van op de redenen van die lagere productiviteit te wijzen.

De constructie waarbij punten toegekend worden bij het bepalen van wie ontslagen wordt, heeft tal van nadelen. Het zet de werknemers tegen elkaar op en voert een vorm van bestraffing in die nogal schools aandoet: wie niet braaf en sterk is, verliest zijn/haar job. Zeker de maatregelen ten aanzien van werknemers die geregeld ziek zijn, is schandalig en pure discriminatie op basis van gezondheidstoestand.

Ook is het vreemd dat de vakbonden hun akkoord gegeven hebben met deze regeling, sinds wanneer moeten de vakbonden mee de ontslagen gaan organiseren? Laat diegene die ervoor verantwoordelijk is – de patroon – er toch de volledige verantwoordelijkheid voor dragen! Of is het net de bedoeling van de directie om de vakbonden mee in bad te trekken?

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist