Gent: stop de privatisering van de resto’s!!!

Op 11 september besliste het voltallig bestuurscollege (behalve de afgevaardigde van het ACOD) van de universiteit Gent om aan privé-bedrijven te vragen om het nieuwe hotel-restaurant voor studenten, personeel en buitenlandse bezoekers op de campus Ardoyen te bouwen. De studentenvertegenwoordigers in het college waren ofwel afwezig of maakten er geen probleem van. Als het maar goed en goedkoop is, was de redenering…

Karel Mortier

In ruil voor die investering krijgt de onderneming een erfpacht van 50 jaar om het hotel-restaurant (commercieel) te beheren en exploiteren. De universiteit zal de nodige gronden voor dit project ter beschikking stellen en zal de maaltijden in het restaurant subsidiëren. Uiteraard zal een onderneming proberen om haar investering maximaal te laten renderen waardoor het nog onduidelijk is wat de gevolgen van deze publiek-private samenwerking zullen zijn voor het personeel van het restaurant en prijs/kwaliteit van de maaltijden. Op dit ogenblik moet er bijvoorbeeld geen BTW betaald worden op de maaltijden aan de universiteit.

Een onderneming zal wel de in die sector gebruikelijke 21% BTW per maaltijd moeten aanrekenen aan de studenten of universiteit. Als we daar nog eens de winstmarges die de onderneming per maaltijd wil maken bijrekenen dan komen we tot een bedrag dat flink hoger is dan hetgeen de studenten nu betalen voor een maaltijd. Uiteraard zal dit deels gecompenseerd worden door het slechter statuut van het personeel en de subsidies van de RUG. De vraag is echter in hoeverre de universiteit die maaltijden in de toekomst zal (blijven) subsidiëren.

Het gevaar bestaat dat dit het begin is van een verdere (sluipende) privatisering van de andere studentenrestaurants eenmaal dit project ‘succesvol’ is gerealiseerd. Aan de ULB zijn bijvoorbeeld alle restaurants geprivatiseerd ondanks de stevige campagne van de studenten (waaronder leden van EGA, de Franstalige tegenhanger van de ALS.) Die privatisering heeft gezorgd voor een daling van de kwaliteit, stijging van de prijs en verslechtering van de arbeidsomstandigheden van het personeel. Sommige ‘studentenvertegenwoordigers’ in Gent mogen dan al zeggen het hen niets kan schelen zolang het maar goed en goedkoop is, maar dat ze dan tenminste eens in de ULB langsgaan om de gevolgen van de privatisering te bekijken.

De privatiseringen vallen niet uit de lucht en passen binnen de zogenaamde Bologna-verklaring. Een Europees plan, grotendeels bedacht in de achterkamertjes van werkgeversorganisaties om de concurrentie met die andere economische grootmacht, de VS, aan te gaan. Onderwijs is een commercieel product waar geen plaats is voor goedkope sociale voorzieningen, redeneren ze. Waarom zouden de universiteiten dat doen als ondernemingen winst kunnen maken met het aanbieden van die diensten?

Om dit ‘project’ alsnog te stoppen heeft het ACOD een hele reeks van acties gepland. Van woensdag 1 oktober tot woensdag 8 oktober zal het personeel één voor één alle studentenrestaurants sluiten om de plannen tegen te houden. Uiteraard zullen we met de Actief Linkse Studenten deze acties ‘actief’ ondersteunen en zullen we samen met het personeel één front proberen vormen tegen het neoliberaal beleid van de universiteit.

Ben je ook bekommerd om de toekomst van het hoger onderwijs? Sluit daarom aan bij de Actief Linkse Studenten in één van de 5 steden waar we actief zijn en vecht met ons mee tegen het neoliberaal offensief om de ( al beperkte) democratische verworvenheden van de studenten te behouden!

Meer info vind je in een dossier op de site van ACOD: documentatiemap (pdf-file)

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist