Door Sascha Stanicic, nationale woordvoerder van SAV

In het weekend van 15 en 16 februari was er een bijzonder nationaal congres van Die Linke waar werd beslist over het verkiezingsmanifest en de kandidaten voor de Europese verkiezingen van 25 mei. Het resultaat van het congres is een verdere stap naar rechts voor de partij die in de peilingen voor de Europese verkiezingen op 8 tot 10% staat en die als enige Duitse partij tegen de reddingsoperaties voor de banken en tegen het besparingsbeleid was.

Het ontwerp van verkiezingsmanifest dat door het Nationaal Comité van de partij werd voorgesteld, stelt terecht dat de EU “neoliberaal, erg ondemocratisch en militaristisch” is. Dit werd betwist door de rechterzijde van de partij onder leiding van de fractieleider in de Bundestag (nationaal parlement), Gregor Gysi. Dat kwam niet als een verrassing. Deze krachten willen de partij voorbereiden op een coalitie met de sociaaldemocratische SPD en de Groenen. Na de volgende parlementsverkiezingen die in 2017 gepland zijn, willen ze die mogelijkheid hebben. De SPD suggereerde dat het effectief wel eens een mogelijkheid kan vormen en dat ze met de sociaaldemocraten dit jaar mogelijk steun zullen geven aan Die Linke om het premierschap in een van de Oost-Duitse regionale staten binnen te halen. Voor een toekomstig nationaal akkoord moet het buitenlandse beleid van Die Linke fors afgezwakt worden. Nog voor het congres gaf het Nationaal Comité bij wijze van zelfcensuur toe aan de rechterzijde. Het hierboven vermelde zinnetje werd uit het ontwerp gehaald zodat er niet over gestemd werd.

Ondertussen kwamen er nieuwe voorstellen van krachten aan de linkerkant en aan de rechterkant van de partij om tot een nieuwe inleiding op het verkiezingsmanifest te komen. Vlak voor het congres werd een compromis gesloten waarbij de verschillende krachten een akkoord sloten dat inhield dat zowat 80% van de standpunten van de rechtervleugel werden aanvaard. Dit werd uiteindelijk gesteund door de meeste linkse krachten binnen de partij, waaronder ‘Socialistisch Links’ en ‘Marx21’. Enkel de Anti-kapitalistische Linkerzijde (waar de leden van de SAV deel van uitmaken) en een andere kleinere linkse stroming gingen hier niet in mee en stelden een resolutie voor waarin de EU werd omschreven als “neoliberaal, ondemocratisch en militaristisch”. Het congres verwierp dit.

Het verkiezingsmanifest bevat enkele links-reformistische eisen maar omvat geen duidelijke oppositie tegen de kapitalistische EU. Het ziet de EU eerder als een politiek niveau dat kan omgevormd worden in het belang van de gewone werkende bevolking. Er wordt niet gepleit voor socialistische verandering in Europa en hierdoor worden illusies gecreëerd in deze imperialistische en reactionaire instelling. Gysi en de rechterzijde stelden dat Europa zonder de EU zou bestaan uit een reeks elkaar bekampende landen. Het standpunt van een socialistisch alternatief op de EU stond niet op hun agenda, alle hoop wordt gevestigd in een hervorming van de bestaande EU. Met dat standpunt zal het voor Die Linke moeilijker zijn om brede lagen van de werkende bevolking en de werklozen te bereiken. Onder die lagen is er immers veel kritiek op de EU en de euro. Velen zien de EU en het Europees Parlement als bureaucratische monsters die de belangen van de grote bedrijven dienen. De nieuwe rechtse populistische formatie ‘Alternative für Deutschland’ kan hierop inspelen en met populistische slogans stemmen aantrekken om in het Europees Parlement binnen te geraken. Met een nieuwe lagere kiesdrempel van 3% is dat gemakkelijker haalbaar.

Het grootste deel van de linkerzijde steunde het compromis omdat ze beloond hoopten te worden bij de stemming over de kandidatenlijsten. Dat was echter niet het geval. Drie van de vijf linkse kandidaten voor de eerste negen plaatsen op de lijst werden niet verkozen. Nochtans had de nationale partijraad hen voorgesteld. De rechterzijde die vooral in Oost-Duitsland sterk staat had zich echter op voorhand georganiseerd om meer ‘gematigde’ kandidaten naar voor te schuiven. Dit zal ongetwijfeld ook gevolgen hebben voor de koers van de linkse fractie GUE/NGL in het Europees Parlement.

SAV-lid Lucy Redler was als afgevaardigde van Anti-kapitalistisch Links op het congres en diende een resolutie in om de partij zich te laten uitspreken voor een socialistisch Europa. Met de crisis in Europa en de sociale ramp in het zuiden van Europa, moeten we ons niet beperken tot een programma van oppositie tegen alle besparingen maar moeten we ook opkomen voor de nationalisatie van de banken en grote bedrijven, het kwijtschelden van de schulden en een breuk met de kapitalistische winstlogica.

De linkse stromingen binnen Die Linke moeten nu een bilan opmaken va de verkeerde tactiek om verregaande politieke compromissen te sluiten. Ze moeten zich voorbereiden op de conflicten die er de komende jaren zullen zijn omtrent het beleid en de strategie van de partij. Met een duidelijke en principiële positie, en een actieve campagne om de partij uit te bouwen op basis van klassenstrijd en met een antikapitalistisch programma, is het mogelijk om de linkerzijde binnen Die Linke te versterken en de krachten voor een massale socialistische partij op te bouwen.

Hier kan je een uitgebreider Duitstalig verslag van het congres lezen