Repressie kan ons de mond niet snoeren – steun ons strijdfonds!

Zoals elk jaar trokken we tijdens de zomermaanden naar de festivals om er van de muziek en de sfeer te genieten, maar ook om de discussie aan te gaan met duizenden festivalgangers en steun te vragen voor ons anti-racismewerk en andere campagnes. De reacties die we kregen waren opvallend goed. Op Dour bijvoorbeeld, waar we een stand hadden aangevraagd en gekregen op het festivalterrein, haalden we op drie dagen 1300 euro strijdfonds op, verkochten we een honderdtal kranten en gaven zo’n 15-tal mensen, vooral uit Wallonië, hun naam op om mee te werken.

Els Deschoemacker

Ondanks de goede reacties botsen we echter steeds meer op de commerciële houding van de organisatoren, en op repressie van de ordediensten. Leden van ons en jonge anti-racisten werden gearresteerd als criminelen omdat ze pamfletjes verdeelden voor een antiracistisch festival en daarbij Blokbustersticker verspreidden aan sympathisanten die financiële steun gaven. We hebben die steun nodig om activiteiten te kunnen organiseren. Wij hebben geen zwarte kassen, noch de connecties in het bedrijfsleven waar voor politieke “gunsten” dik wordt betaald. Wij worden ook niet gesubsidieerd en staan op onze onafhankelijkheid. Dus voeren we campagne op straat of aan de festivals, wat een publiek gebeuren is. We gaan er de dialoog aan met iedereen die dat wil en die interesse toont voor wat we doen. Dat is een essentieel onderdeel van de opbouw van onze organisatie. Het is een methode die ook gebruikt wordt door organisaties als het Rode Kruis, 11.11.11 of jeugdbewegingen.

Het afgelopen half jaar haalden we gemiddeld 3000 euro per maand op. Daarmee organiseerden we mee de Jongerenmars voor Werk op 19 maart, ons vormingsweekend Socialisme 2005, een campagne tegen de uitsluiting van de ALS aan de universiteit in Gent en we ondersteunden we talrijke syndicale strijdbewegingen. We namen deel aan het WSF in Brazilië en organiseerden een interventie alsook een jongerenkamp tijdens de protesten tegen de G8-top in Schotland.

We plannen nu een anti-racisme betoging in november naar aanleiding van het economische congres van het Vlaams Belang. We bereiden ons voor op een verkiezingscampagne waarbij we een duidelijk anti neoliberaal programma willen naar voor brengen. Er komt ook een congres van de ALS en een nationale conferentie van LSP/MAS over het nationale vraagstuk in België. We verwachten strijdbewegingen tegen de besparingen op de pensioenen en de sociale zekerheid en willen daarin een actieve rol spelen. We zijn geen toeschouwers. Diegenen die ons met repressie de mond willen snoeren, willen actieve oppositie het zwijgen opleggen. Laat dat niet gebeuren!

Blijf ons steunen door je actief in te zetten of door een bijdrage te storten op het rekeningnummer van LSP/MAS. We hebben reeds 4.500 van de 8.500 euro voor het derde trimester opgehaald en hebben nog 6 weken om de overige 4.000 te realiseren.

Delen: Printen: