Kersvers N-VA’er Lorin Parys (ex-VLD) pleitte in een opiniestuk voor een drastische verlaging van de lonen van doctorandi. Als Britse onderzoekers het met een maandloon van 1.200 euro kunnen stellen, dan moeten Belgische onderzoekers toch geen 2.200 euro krijgen. Aldus de neoliberale commentator/politicus.

ACOD-UA (Universiteit Antwerpen) dient Parys scherp van antwoord. “‘If you pay peanuts, you get monkeys’, wordt steeds herhaald wanneer het gaat over de exorbitante inkomsten van deze groep, o.a. door de politieke partij waar Parys toe behoort. Diezelfde logica geldt blijkbaar niet wanneer het erom gaat om de meest getalenteerde jonge mensen aan te trekken voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek.”

Lees het volledige stuk op de website van ACOD UA