Doe mee met Internationaal Verzet. Jongeren organiseren zich tegen racisme, oorlog en kapitalisme

De voorbije zomer waren Internationaal Verzet en Blokbuster actief op heel wat festivals. We voerden er onder andere campagne voor onze betoging tegen het economisch congres van het Vlaams Belang en tegen de hoge prijs van festivals. We bedeelden pamfletten, verkochten ons maandblad en haalden financiële steun op.

Nikei De Pooter

Overal werden we enthousiast onthaald. Op het Dour-festival bijvoorbeeld haalden we 1.300 euro steun op en gaven 15-tal jongeren hun naam op voor een discussie over lidmaatschap van onze organisatie. Vooral ons standpunt tegen de rol van Clear Channel kon op heel wat bijval rekenen.

Jongeren & ontspanning: multinationals maken onze festivals kapot

Clear Channel is de multinational die meer dan drie vierden van de festivals controleert. Vanuit een monopoliepositie drijft het kunstmatig de prijzen op. In de neoliberale logica worden artiesten en festivals beursgenoteerde bedrijven die zoveel mogelijk moeten renderen. Dit is slechts één element in de commercialisering van de leefwereld van jongeren.

Grote bedrijven proberen systematisch om op ieder aspect van ons leven winst te maken. Zelfs ons onderwijs wordt hervormd naar Amerikaans model, afgestemd op de behoeften van de bedrijfswereld, waarbij degelijk onderwijs voorbestemd is voor hen die ervoor kunnen betalen.

Jongeren & werk: interimjobs of werkloos

Terwijl onze ontspanningsmogelijkheden, onderwijs en andere basisbehoeften duurder worden, zijn inkomsten voor jongeren steeds meer onzeker: de vakantiejobs worden flexibeler en zijn door het interimkarakter in veel gevallen onzeker. Meer dan de helft van de studenten klust bij om de studies te betalen. In veel gevallen zijn jongeren daarbij afhankelijk van een interimkantoor. Maandcontracten zijn een uitzondering geworden, de meeste jongeren werken met dagcontracten waarbij de overeenkomst van de ene dag op de andere kan stopgezet worden.

Na het beëindigen van hun studies, komen veel jongeren in de werkloosheid terecht. Op dit moment is 1 jongere op 5 officieel werkloos. In sommige Waalse steden belandt meer dan 30% van de schoolverlaters in de werkloosheid, in Charleroi zelfs 43% van alle vrouwelijke schoolverlaters! Als antwoord op deze situatie heeft de regering een jacht op werklozen geopend. Werkloze jongeren worden door de RVA “gecontroleerd”. Deze maatregel is er vooral op gericht om jongeren te dwingen eender welke job aan eender welke condities te aanvaarden. Heel deze situatie leidt tot een groeiende armoede onder jongeren. Momenteel zijn meer dan 20.000 jongeren afhankelijk van het OCMW, viermaal zoveel als in 1990!

Jongeren & politiek: geen alternatief?

Alle traditionele partijen en politiekers staan voor dezelfde afbraakpolitiek en verdedigen vooral hun eigen belangen en die van de bedrijfswereld. Het Vlaams Belang lijkt de enige oppositie. Met een discours dat ingaat tegen de traditionele partijen wordt ingespeeld op de woede tegenover het huidig beleid. Racistische vooroordelen worden enkel gebruikt om de aandacht af te leiden van de echte problemen. In realiteit verdedigt ook het VB de belangen van de grote bedrijven. Dat aspect zullen we de komende maanden sterker benadrukken, onder meer in de campagne naar onze betoging tegen het economisch congres van het VB.

Doe mee met het jongerenverzet!

Met de start van het nieuwe schooljaar plannen we verschillende activiteiten.Anti-fascisme blijft een belangrijk mobilisatiepunt. We organiseren niet enkel een betoging tegen het economisch congres van het Vlaams Belang, maar ook een anti-fascistisch festival in Antwerpen op 29 oktober. Ook plannen we verschillende meetings over de basisideeën van het marxisme en voorbeelden van massastrijd. Zo komt er een sprekerstour over de ontwikkelingen in Latijns Amerika. Dit is slecht een klein voorsmaakje van de activiteiten die we in het najaar organiseren. Contacteer ons voor een volledig overzicht van wat er in je regio te gebeuren staat, ga de discussie aan over alternatieven op het kapitalisme en wordt actief!

Delen: Printen: