ACV-delegee Maria Vindevoghel ontslagen

Maria Vindevoghel trad als vakbondsmilitante op de voorgrond in de strijd tegen het faillissement van Sabena. Na een periode van werkloosheid, kon ze aan de slag bij Flightcare, uiteraard aan een lager loon en slechtere werkomstandigheden. Flightcare is sinds 2001 actief in Zaventem, maar heeft nog altijd geen arbeidsreglement. Vindevoghel werd opnieuw verkozen in het “Comité ter preventie en bescherming op het werk” (CPBW).

Een vakbondsmilitante uit Brussel

Aangezien de directie de syndicale delegatie niet erkent, kunnen de vakbondsverkozenen geen vakbondswerk doen tijdens de werkuren. De delegees deden noodgedwongen hun syndicaal werk buiten de werkuren. Flightcare ontsloeg Vindevoghel omdat ze buiten de werkuren haar badge gebruikte om op de werkvloer collega’s te verdedigen en de naleving van de veiligheids- en gezondheidsregels te controleren.

Met het ontslag van Vindevoghel komen alle wantoestanden in het bedrijf naar buiten. De sociale inspectie is reeds langsgeweest. Het bedrijf wil geen inmenging van de vakbonden en zal niet aarzelen om ‘lastige delegees’ zoals Vindevoghel aan de deur te zetten. De vakbonden hebben de eis voor de heropname van Vindevoghel dan ook gekoppeld aan de eis voor betere arbeidsomstandigheden.

Maria Vindevoghel is één van de vele delegees die ontslagen worden wegens ‘dringende reden’. Zelfs indien de delegee nadien gelijk krijgt van de arbeidsgerechten – omdat het ontslag onrechtmatig was en/of de procedure niet gevolgd werd – moet de patroon enkel een schadevergoeding betalen. Er is geen wetgeving die een heropname verplicht. De rechtbanken zijn er altijd snel bij om dwangsommen op te leggen aan stakende arbeiders, maar ervoor zorgen dat de arbeidswetgeving gerespecteerd worden door de patroons, dat kunnen (lees willen) ze blijkbaar niet.

We moeten samen strijden: Voor een effectieve bescherming van delegees! Voor een verplichte heropname van delegees die onrechtmatig ontslagen worden! Tegen de eenzijdige verzoekschriften en dwangsommen die het stakingsrecht bedreigen!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist