Home / Internationaal / Europa / Water is een mensenrecht, geen handelswaar

Water is een mensenrecht, geen handelswaar

Artikel door Europarlementslid Paul Murphy

Gisteren was er in het Milieucomité van het Europees Parlement een debat over het burgerinitiatief ‘Right2Water’. Het initiatief werd door bijna 1,9 miljoen mensen doorheen Europa ondertekend.

Deze mensen eisen dat water wordt gezien als een publiek goed en niet als handelswaar. Dat gaat regelrecht in tegen het standpunt van de superrijken. Zo verklaarde Nestlé-topman Peter-Brabeck-Lethmathe dat “toegang tot water geen publiek recht” is.

Het initiatief vraagt van de Europese Commissie dat er wetgeving komt om de lidstaten op te leggen dat alle inwoners van voldoende en drinkbaar water en sanitair worden voorzien. Ook wordt geëist dat deze diensten niet geprivatiseerd worden.

Het burgerinitiatief maakt samen met recente gemeentelijke referenda doorheen Europa duidelijk dat mensen sterk gekant zijn tegen de privatisering van de waterdiensten. Ik denk dat de Ierse regering de bevolking ook een kans moet geven om in een referendum te stemmen over de toekomst van onze waterdienst.

De Ierse regering wil van water een handelswaar maken en zet daartoe Irish Water. Dat is onderdeel van het proces om deze cruciale openbare dienst te kunnen privatiseren. Dat zou een ramp zijn waarbij waterrekeningen een grote financiële last worden voor gezinnen die al hard geraakt zijn door jaren van besparingsbeleid. De mensen moeten de kans krijgen om hun verzet tegen een waterbelasting te laten uiten en op te komen voor een publieke waterdienst die gefinancierd wordt met een progressief belastingstelsel.

De Ierse regering is niet bereid om een dergelijk cruciaal thema aan een referendum te onderwerpen. Dat is een reden te meer om bij de lokale en Europese verkiezingen te stemmen voor kandidaten die tegen het establishment en de besparingen ingaan. De kandidaten van de Socialist Party en de bredere Anti-Austerity Alliance verzetten zich tegen de nieuwe watertaks en zullen de verkiezingen gebruiken om te bouwen aan een massale campagne ertegen.

En bij ons?

In 2012 werd bij ongeveer 5.000 Vlaamse gezinnen het drinkwater afgesloten omdat de factuur niet werd betaald. Drie jaar eerder, in 2009, ging het om 778 gevallen. Toen was er al sprake van een sterke stijging als gevolg van de hogere waterprijzen. Van de 2,5 miljoen Vlaamse gezinnen kregen er in 2012 200.000 een ingebrekestelling wegens achterstallige facturen. In 23.000 gevallen werd een aanvraag tot afsluiting ingediend, in 9.600 gevallen kwam het tot een dagvaarding en in ruim 5.000 gevallen was er effectief een afsluiting. Ook bij ons is de toegang tot water steeds meer bedreigd.