Door een correspondent in Deurne Noord

De betonlobby kan de champagnekurken laten knallen. Het grootste infrastructuurproject sinds jaren in Antwerpen werd goedgekeurd door de Vlaamse regering. Wie daar belang bij heeft, wordt meteen duidelijk als je weet dat de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) wordt geleid door voormalige VBO-topman Rudi Thomaes. Van de ene werkgeversorganisatie trok hij naar de andere om daar Karel Vinck op te volgen. Vinck was voorheen onder meer spoorbaas.

De Oosterweellobby werd gesteund door betonboeren en grote bedrijven. Die willen zo snel mogelijk een ‘oplossing’ voor de verkeersknoop in Antwerpen. Vele gewone mensen willen dat ook en zijn de vele files meer dan beu. Maar zal het BAM-tracé dat nu goedgekeurd werd daar een onderdeel van zijn? Wij betwijfelen het en stellen meteen ook vragen bij zowel het draagvlak ervan bij de Antwerpse bevolking die zich eerder in een referendum tegen dit BAM-tracé uitsprak als bij de gevolgen van dit tracé voor de volksgezondheid. Wil de Antwerpse burgemeester De Wever straks meer gezelschap als patiënt met een luchtwegeninfectie?

De actiegroepen voerden jarenlang campagne tegen de Oosterweelverbinding. Ze verdedigden onder meer een alternatief Meccano-tracé dat door de regering werd verworpen omdat het inzake mobiliteit minder interessant zou zijn. Concreet gaat het om drie minuten extra rijtijd voor een aantal chauffeurs. Drie minuten versus de gezondheid van enkele tienduizenden Antwerpenaren, de keuze van de Vlaamse regering was vlug gemaakt. De gewone bevolking mag diep in de buidel tasten voor het project – de eerste schatting van een kostprijs van 500 miljoen euro (2001) werd al snel opgetrokken tot 2,5 miljard euro (2008) – maar moet zwijgen over de gevolgen ervan voor de gezondheid.

Het project om midden in de stad een drastische uitbreiding van de snelwegen te realiseren, zal enkel de bouwbedrijven ten goede komen. Inzake mobiliteit is het betwijfelbaar of het project met tolwegen zal volstaan om het fileleed te verzachten. De regeringen van ons land investeren immers volop in onder meer bedrijfswagens en andere vormen van privévervoer over de weg terwijl het openbare vervoer al jarenlang kampt met een gebrek aan middelen. De afgelopen periode werd ook in Antwerpen bespaard op het aanbod van De Lijn.

Het mobiliteitsprobleem is reëel en oplossingen zijn noodzakelijk. In de Estse hoofdstad Tallinn werd het individueel autoverkeer op een maand tijd met 10% terug gedrongen. Hoe kon dat? Er werd beslist om gratis openbaar vervoer in te voeren. Dat is ook bij ons noodzakelijk. De regeringen discussiëren over de afbouw van gratis openbaar vervoer voor senioren (in Brussel en Wallonië is dat al het geval), in Hasselt verdween het gratis openbaar vervoer en overal gaan de tarieven verder de hoogte in. De afgelopen twee jaar stegen de Brusselse prijzen met 7,5%, een flink eind boven de indexering van onze lonen of uitkeringen.

Gratis openbaar vervoer zou een fundamentele stap vooruit zijn om mobiliteit toegankelijk te maken voor de volledige bevolking maar ook als maatregel om onze gezondheid te bevorderen. Bovendien zou het de veiligheid van het personeel ten goede komen, vandaag voerden personeelsleden van de Brusselse MIVB daar nog actie rond. Gratis openbaar vervoer zou moeten gepaard gaan met een degelijk aanbod en dus uitbreiding van de capaciteit en van het aanbod. Is gratis openbaar vervoer niet betaalbaar? Met de 2,5 miljard euro die voor de Oosterweelverbinding wordt uitgetrokken is het mogelijk om ruim 15 jaar gratis openbaar vervoer bij De Lijn te betalen. Of nog: op dit ogenblik geeft de overheid 4,1 miljard euro per jaar uit aan het subsidiëren van bedrijfswagens terwijl De Lijn 0,9 miljard euro per jaar krijgt.

Ons verzet tegen dure projecten die bovendien nefast zijn voor de gezondheid van brede lagen van de bevolking koppelen wij aan de offensieve eis van gratis en degelijk openbaar vervoer. We kunnen dat afdwingen door een beweging op te bouwen waar rekening mee moet gehouden worden. In Brazilië leidde massaprotest er eerder in 2013 toe dat een poging om de tarieven voor het openbaar vervoer te verhogen werd ingetrokken. Het maakt duidelijk dat massaal protest tot overwinningen kan leiden.

Het breed gedragen ongenoegen na de beslissing van de Vlaamse regering moet in actief verzet worden omgezet. Dat verzet kunnen we versterken met eisen als die van gratis openbaar vervoer. Onze voetballers trekken de komende maanden naar Brazilië, zorgen we ervoor dat de Braziliaanse massabeweging voor degelijk openbaar vervoer het omgekeerde traject aflegt?