Boechout: gemeenteraadslid Nederlandse SP protesteert

Naar aanleiding van de arrestaties in het Antwerpse Boechout tijdens het Sfinksfestival, kwamen er heel wat protestberichten. Eén daarvan is van een Nederlands SP gemeenteraadslid die zich uitspreekt tegen de arrestatie van antiracistische activisten.

Breda, 5 augustus ’05

Geachte burgemeester,

Ik vernam van de arrestaties tijdens het Sfinks-festival, waarbij een aantal leden en sympathisanten van Blokbuster zijn opgepakt wegens het verkopen van een blad, het uitdelen van pamfletten of het nemen van foto’s. Stuk voor stuk legale campagneactiviteiten uiteraard, die passen in de vrijheid van meningsuiting.

Zonder terechte aanklacht zijn zij, waaronder twee minderjarigen, acht uur in een cel opgesloten. Onder hen was ook een Nederlandse jongen van 15.

Als democratisch verkozende in de gemeenteraad van Breda protesteer ik met kracht tegen deze arrestaties, en steun ik de initiatieven van Blokbuster om te pogen de rechter uitspraak te laten doen over deze arrestaties, die mijns inziens niets met het handhaven van de openbare orde te maken hebben, maar alles met het weren van u onwelvoeglijke opvattingen van het festival.

Hoogachtend,

Johan Kwisthout

Fractievoorzitter Socialistische Partij, afdeling Breda

Meer info

> Staat van beleg in Boechout? Anti-racisten 6 uur lang illegaal opgepakt. Burgemeester Liberaal Appel: geen boodschap aan vrije meningsuiting (29 juli)

> Boechoutse Burgemeester Liberaal Appel laat opnieuw 15 Blokbusters oppakken!! (31 juli)

> 15-jarige 7 uur vastgehouden in Boechout terwijl politie geen reden kan geven aan moeder (31 juli)

> 7 uur of langer in cel voor verspreiden anti-racisme folders en stickers. Oproep tot solidariteit (31 juli)

> Boechoutse burgemeester Mariën slaat de bal mis (31 juli)

> 23 arbeiders en studenten werden het slachtoffer van de repressieve politiek in Boechout (31 juli)

> Boechout: opnieuw 7 willekeurige arrestaties (31 juli)

> Foto’s die de politie van Boechout wou verbieden (31 juli)

> Artikels in lokale media: Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws (1 augustus)

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist