Vluchtelingen in België geconfronteerd met totale willekeur

Op zaterdag 23 juli was er een vergadering met een 70-tal Iraanse vluchtelingen in de Brusselse Miniemenkerk. Veel van de aanwezigen hadden ook deelgenomen aan de acties van een jaar geleden aan de Brusselse universiteit ULB. Het kwam toen tot een bezetting van universiteitslokalen. Sommigen gingen zelfs over tot een hongerstaking, als wanhopig protest tegen het willekeurig asielbeleid van de paarse regering.

Hamid, LSP-Leuven

We gingen met een drietal Leuvense LSP-leden naar de meeting – waarvan twee Iraanse kameraden. We wilden er onze ideeën over de strijd van vluchtelingen en de arbeidersstrijd in het algemeen naar voor te brengen, maar ook een beeld geven van hoe in Iran naar socialisme kan worden gestreefd.

Bij het begin deelden we dan ook een Engelstalig pamflet uit met onze positie over de politieke situatie in Iran, dat gretig werd aangenomen. De bedoeling van de meeting was om gegevens te verzamelen rond de verblijfsvergunning van 250 actievoerders van vorig jaar aan de ULB. Er werd ook juridische informatie gegeven hierover.

Peter, van de LSP-afdeling in Leuven, heeft ook gesproken. Hij stelde de LSP voor als een partij die steun geeft aan de strijd van vluchtelingen voor gelijke rechten. Hij benadrukte dat de diplomatieke en economische belangen tussen de Europese Unie en de Iraanse overheid ervoor zorgen dat het asielrecht in België niet meer geldt. Zelfs voor een regime waarvan de misdaden en de onderdrukking ruim bekend zijn. Ook wat de vluchtelingen aangaat, gaan de winsten van westerse bedrijven voor op democratische en sociale rechten. Er wordt op een groffe manier misbruik gemaakt van de asielzoekers, waarbij op willekeurige basis de positieve en negatieve “adviezen” elkaar opvolgen. Dit brengt totale onzekerheid bij de vluchtelingen teweeg.

Peter stelde dat er volgens de LSP een eengemaakte strijd tussen vluchtelingen en Belgische arbeiders en jongeren moet komen. Het is noodzakelijk om samen een nieuwe, grote arbeiderspartij op te bouwen. Als we verdeeld zijn, verliezen we allemaal. We moeten het recht op asiel zien als deel van de strijd van de arbeidersbeweging. De Belgische arbeiders worden ook door deze regering aangevallen: er zijn de aanvallen op onze lonen, onze pensioenen, de enorm gegroeide flexibiliteit, enz.

Het is belangrijk dat arbeiders en jonge mensen in België de situatie van asielzoekers kennen. Partijen als het Vlaams Belang en de VLD proberen systematisch migranten als een groot probleem in de maatschappij aan te duiden. Het recht op asiel is sterk verminderd tijdens de laatste jaren in België. De regering vindt dit een “succes”. Dit leidt er echter enkel toe dat er veel zogenaamde “illegale” vluchtelingen zijn in België. Zij hebben geen papieren en geen rechten.

LSP vecht voor papieren voor alle vluchtelingen. Wij vinden gelijke rechten voor Belgische arbeiders en asielzoekers heel essentieel. Vandaag gebruiken de bazen en de regering de lage lonen en slechte werkomstandigheden van veel vluchtelingen om ook de lonen en werkomstandigheden van de Belgische arbeiders naar beneden te halen. Peter stimuleerde op het einde de aanwezigen om de betogingen van arbeiders tegen de aanvallen van de regering op de pensioenen, die we vanaf september kunnen verwachten, mee te doen.

Aan het einde van de meeting werd een comité opgericht om de details rond de verblijfsvergunningen van de actievoerders aan de ULB te rapporteren en naar advocaten te versturen. Na de meeting kwamen twee Iraanse aanwezigen naar ons met de vraag naar meer informatie over de LSP, een van Leuven en een van Antwerpen.

Delen: Printen: