Na de aanslagen in Londen. Nood aan arbeiderseenheid!

Toen ik de krantenartikels over de arrestaties in het Westen van Yorkshire las, besefte ik dat één van de terroristen de schoonzoon was van Farida, een lid van de vakbond UNISON die ik drie weken geleden nog bezocht. Ik wist dat ze er het hart van in zou zijn. Farida werkt als gemeenschapswerker bij de school Birkdale in Dewsbury. Ze is een gekende en toegewijde arbeidskracht die honderden jongeren en hun families heeft geholpen. Ze is bovendien erg populair in haar wijk. Ik bezocht haar enkele weken terug omdat ze door ziekte tijdelijk arbeidsongeschikt was.

Mike Forster, delegee voor Unison in Kirklees

Na de arrestaties belde ik onmiddellijk met een delegee in de school van Farida. Het gerucht was ook daar reeds verspreid. Ik vroeg de delegee om op te roepen tot gedisciplineerde reacties om problemen te vermijden. Ik belde ook met de directeur van de school en bood de hulp van de vakbond aan bij het aanpakken van eventuele problemen. Unison staat erg sterk op de school nadat we mee campagne voerden om de school open te houden. Hierdoor krijgen we er heel wat respect.

Dezelfde dag nog kreeg ik telefoon van Farida. Ze was geschokt en was absoluut niet op de hoogte van de plannen van haar schoonzoon. Haar gezondheid was niet goed en ze moest bovendien haar huis ontvluchten. Haar auto werd beschadigd. Ze was erg bang van de extreem-rechtse BNP dat actief is in haar buurt. Farida wou haar naam zuiveren en vroeg daarbij de steun van de vakbond.

We boden haar legale en sociale steun aan, maar zowel de familie als de lokale gemeenschap begonnen zich reeds te organiseren. Ze vroeg me om deel te nemen aan een bijeenkomst van wijkbewoners om de aanslagen te bediscussiëren. Op weg naar de bijeenkomst moest ik twee politiecordons passeren. Er zijn iedere dag bommeldingen in de buurt. Op de bijeenkomst waren verschillende lokale religieuze en politieke leiders, vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap, maar ook van de politie. Er waren oproepen om kalm te blijven.

Het lokale parlementslid stelde dat er geen sprake is van een direct verband met Irak, dat de terroristen slechte mensen zijn die actief moeten bestreden worden vanuit de moslimgemeenschap,… Het kwam er dus op neer dat stoute jongeren maar een lap rond de oren van hun kinderen moeten geven. Impliciet werd de moslimgemeenschap verantwoordelijk gesteld voor de aanslagen.

Op de school Birkdale biedt de media geld aan het personeel en leerlingen om verhalen te vertellen over Farida. Ik was trots dat de vakbondsdelegee de media wegstuurde. Hij was bezorgd dat de leerlingen van moslimafkomst woedend zouden reageren omwille van de manier waarop Farida bij de kwestie wordt betrokken. Er is ook het gevaar van een racistische weerslag.

Later kwam het nieuws dat de vierde zelfmoordterrorist uit Huddersfield kwam. Hij liep school in Rawthorpe waar ik negen jaar gewerkt hebt. Hij liep er tot twee jaar geleden school en was een erg goede leerling. Hij bekeerde zich pas tot de islam toen hij 14 was.

De media ging hierop alle aandacht richten op Rawthorpe waarbij geld aangeboden werd aan de studenten om verhalen en foto’s te verkrijgen. In deze achtergestelde buurt was er heel wat interesse voor dat geld. Het personeel op de school ondergaat reeds 18 maanden ‘speciale maatregelen’ voor probleemscholen. Unison komt er op om de jobs van 7 personeelsleden te redden, nadat ze ten onrechte werden ontslagen. De huidige problemen en de media-aandacht kan de school missen als kiespijn.

Het is een gemengde school met een meerderheid van blanke scholieren. Er is een vrees voor racistische reacties tegen scholieren die moslims zijn. Er zijn vakbondsvergaderingen gepland om daarop te reageren. Er zijn spanningen, maar er zijn nog geen incidenten geweest. De meeste mensen zijn geschokt of in de war.

Onze publieke activiteiten tegen oorlog en terrorisme zijn erg succesvol. De mensen zijn niet dom en zien het verband tussen de oorlog van Blair en de terroristische aanslagen. Dit kan snel leiden tot woedende reacties. Het is belangrijk dat deze woede goed gekanaliseerd wordt. Racistische en fascistische krachten zullen klaar staan om in te spelen op verwarring.

De vakbondsleiding moet een belangrijke rol spelen in het versterken van arbeiderseenheid. Aan de basis kunnen socialisten een cruciale rol spelen in het tegengaan van racisme.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist