Politiek op de Gentse Feesten: verboden als het ingaat tegen het gemeentebestuur?

Op dinsdag 19 juli 2005 werden militanten van de LSP weggejaagd van de Gentse Feesten door de politiediensten van de stad Gent. De LSP militanten waren net begonnen met het opzetten van hun campagnestand van de anti-racistische campagne Blokbuster die van de Gentse Feesten gebruik wil maken om haar nieuwe campagne te lanceren, n.a.v. het economisch congres van het Vlaams Belang dat op 26 november zal doorgaan te Gent.

LSP-Gent

De politieagenten gebruikten twee argumenten om onze militanten te intimideren en er werd gedreigd met inbeslagname van alle materiaal. Enerzijds beweerden de politieagenten dat er een verbod was op politieke propaganda tijdens de Feesten. Anderzijds beweerden ze dat we een leurderskaart nodig hadden van de Dienst Feestelijkheden.

Bij de Dienst Feestelijkheden meldde men ons dat er geen ruimte meer was om een vaste standplaats toe te kennen. Voor ons geen probleem. Wij hebben geen vaste standplaats nodig, zullen op verschillende dagen op verschillende plaatsen onze campagne voeren. Indien er ons wordt gevraagd om rekening te houden met bepaalde veiligheidsvoorschriften (men sprak over evacuatieplannen, …) dan zullen onze militanten daar uiteraard rekening mee houden. In zoverre deze veiligheidsvoorschriften reëel zijn en niet worden gebruikt om ons recht op vrije meningsuiting in te perken.

Politieke propaganda op de Gentse Feesten

In 2003 moest de stad Gent erkennen dat politieke propaganda op de Feesten niet kon verboden worden aangezien vaste rechtspraak van de Raad van State bepaalde dat een dergelijk verbod in strijd is met de Grondwettelijke vrijheid van meningsuiting. Blijkbaar is deze boodschap niet overgebracht naar de politiediensten die dit jaar opnieuw proberen via intimidatie onze campagne tegen te houden.

Burgemeester Beke stelde in 2003 dat hij verwachtte dat iedereen zich zou houden aan een afspraak van politieke vrede op de Feesten. Blijkbaar werkt het stadsbestuur met twee maten en gewichten. Niemand kan er naast kijken dat deze Gentse Feesten worden gebruikt door de SP.A om hun kandidaat-burgemeester Termont te lanceren. De timing van de beslissing viel toevallig net samen met de start van de Feesten die in het algemeen propagandistisch gebruikt worden door het stadsbestuur.

Een kleine oppositiepartij als LSP beschikt niet over de middelen van de grote partijen en is dan ook verplicht om van elke gelegenheid gebruik te maken om onze ideeën kenbaar te maken aan het publiek. Heeft deze repressie misschien te maken met ons verzet tegen de a-sociale stadsvernieuwingspolitiek van dit stadsbestuur? Het lijkt er alvast sterk op. Het is trouwens aan de Gentse bevolking en de bezoekers van de Feesten om te oordelen of wij al dan niet een plaats hebben op het politieke toneel in Gent.

De rebellen van gisteren, de tirannen van vandaag.

Het rebelse karakter van de Gentse Feesten heeft plaats gemaakt voor een flets, commercieel evenement dat perfect kadert in de city marketing strategie van Beke en co. De huidige generatie van rebellen, waar we onszelf toe rekenen, kent de geschiedenis van vorige generaties. Ooit gingen Beke en Termont als Jongsocialisten een “contract met de kiezer” aan om een zitje te veroveren in de gemeenteraad. Eens verkozen werd het contract verwezen naar de prullenmand en werden de postjes belangrijker dan de ideeën. We zullen het niet toelaten dat deze nieuwe tirannen ons recht op vrije meningsuiting willen inperken. Wij houden ons er aan om de goede tradities van de socialistische beweging verder te zetten en niet toe te geven aan de lokroep van de macht, het geld en de postjes en onze overtuiging te verloochenen.

Bij deze kondigen we dan ook aan dat we op donderdag 21 juli om 16u in de Bibliotheekstraat onze campagne zullen verderzetten. We nodigen de pers uit om getuige te zijn van het al dan niet repressief optreden van de politiediensten, aan wie we onze plannen kenbaar hebben gemaakt.

Delen: Printen: