Blair: “islamextremisme even erg als trotskisme”

De Britse premier Tony Blair slaat eens te meer de bal mis. Op een bijeenkomst van de regering vergeleek de premier het "islam-extremisme" met de rol die onze organisatie speelde in de jaren 1980. De Britse krant The Guardian bericht vandaag dat de premier stelde dat ook toen sprake was van een diepgaande infiltratie, maar dan binnen de Labour Party. Deze vergelijking is schandalig. De Socialist Party, de opvolger van de Militant Tendency, reageert met een persbericht.

Persbericht van de Socialist Party

De Socialist Party, voorheen Militant, veroordeelt de schandalige stelling van Blair die hij zou naar voor gebracht hebben op een bijeenkomst van de regering vorige week. Daarbij vergeleek hij islam-extremisme met de rol van Militant in de Labour Party in de jaren 1980.

Als reactie op de beweerde opmerkingen van Blair zoals deze naar voor komen in The Guardian vandaag, stelde Peter Taaffe, de algemeen secretaris van de Socialist Party: "Op een regeringsbijeenkomst vorige week vergeleek Tony Blair islamextremisme met de trotskistische Militant Tendency. Deze opmerking van Blair is schandalig. De Militant Tendency, vandaag Socialist Party, heeft zich altijd uitgesproken tegen terrorisme. Zowel tegen het terrorisme van individuen als dat van groepen in Groot-Brittannië, Ierland of op internationaal vlak. We spreken ons ook uit tegen het overheidsterrorisme van de regeringen van de VS en Groot-Brittannië dat in Irak reeds heeft geleid tot de dood van meer dan 100.000 burgers."

"Het voorspelt weinig goeds voor de burgerlijke vrijheden als de premier vandaag bereid is om socialisten die consistent opkomen tegen zijn neoliberaal en oorlogszuchtig beleid, zonder meer gelijk te stellen met terroristen. Tegenover het terrorisme, heeft de Socialist Party altijd de noodzaak van massale arbeidersacties naar voor gebracht als de enige methode om fundamentele verandering te bekomen, om een einde te maken aan het kapitalistisch systeem dat verantwoordelijk is voor armoede, ongelijkheid en nationale onderdrukking."

Blair probeert van de aanslagen in Londen gebruik te maken om het idee van "nationale eenheid" rond zijn beleid te vestigen. Een groeiend aantal Britten neemt het echter niet langer dat Blair blijft ontkennen dat er een verband is tussen de oorlog in Irak en de aanslagen. Dat verband probeert Blair te ontkennen omdat anders duidelijk wordt dat zijn beleid mee verantwoordelijk is voor de aanslagen.

Het oorlogszuchtige beleid van Blair en co leidt tot meer onveiligheid en een inperking van de democratische vrijheden. Daar tegenover is er nood aan een socialistisch alternatief dat opkomt voor een terugtrekking van de Britse troepen en voor het stoppen van het neoliberaal beleid in het binnenland.

Delen: Printen: