Privatisering van de toekomst (bis). Na de scholen nu ook de sociale woningen.

Vrijdag 15 juli werd bekendgemaakt dat de Vlaamse regering 238 sociale woningen wil bouwen via een vorm publiek-private samenwerking. Amper een week nadat bekend werd gemaakt dat de Vlaamse regering de bouw en onderhoud van scholen zal uitbesteden aan private investeerders is nu ook de sociale huursector aan de beurt. De sociale huisvestingsmaatschappijen zouden enkel nog moeten instaan voor de verhuring en het dagdagelijkse onderhoud van de woningen.

Karel Mortier

Uiteraard is het positief dat er bijkomende sociale woningen worden gebouwd. Op langere termijn zal de overheid en dus de belastingsbetaler met dit syteem echter veel meer betalen dan indien men de woningen meteen zelf zou financieren, desnoods met geleend geld.

De private investeerders, in dit geval de NV SOWO, een tijdelijke samenwerking tussen de projectontwikkelaar Van Roey en Fortis Bank, zullen immers niet zomaar hun centen op tafel leggen. De Vlaamse regering zou het verschil betalen tussen de markthuurprijs en de sociale huurprijs. Daarbovenop zou de Vlaamse regering nog eens een forfaitaire vergoeding betalen van 5% berekend op de maandelijkse sociale huurprijs als vergoeding voor de risico’s die door de investeerders worden genomen.

Deze maatregel is een kaakslag voor alle sociale huisvestingsmaatschappijen met financiële problemen. Huisvestingsmaatschappijen zijn al langer vragende partij om een systeem in te voeren die de kosten dekt van hun investering. Wat niet kan voor hen kan blijkbaar wel voor private investeerders die alleen maar investeren in sociale woningen omdat ze daar winst mee kunnen maken. Momenteel gaat het nog om een relatief beperkt aantal sociale woningen maar wellicht is dit een experiment om te zien of ze dit systeem in de toekomst ook op ruimere schaal kunnen gebruiken.

Op dit moment is men bezig met plannen om de hele sociale huisvestingssector om te gooien. Het uiteindelijke resultaat is nog niet bekend maar het wordt steeds duidelijker dat de privé wellicht een grotere rol zal spelen in de toekomst. De politici die steeds de mond vol hebben van een verstandig beleid zien er blijkbaar geen graten in om geld te verspillen aan private investeerders!

Delen: Printen: