Frisa in Kuurne dankt twee delegees af

Op 28 november voerden een 200-tal ABVV-leden actie aan ijsjesfabriek Frisa in Kuurne. De actie kwam er nadat twee delegees werden ontslagen zonder het naleven van de procedure voor het ontslaan van delegees. De twee afgevaardigden, Bernard Sabbe en Ronny Vleirinck, werden zonder meer onmiddellijk ontslagen.

Een officiële reden kregen ze niet te horen, maar zelf vermoeden ze dat het was omwille van hun kritiek op de bedrijfsleiding bij de onderhandelingen van een nieuwe CAO. De twee spraken zich daarbij uit tegen de betaling van lonen in het zwart. De directie geeft toe dat extra geld betaald werd in een enveloppe, maar beweert dat dit een loutere vrijgevigheid van de directie was en geen "loon"…

Zodra het ABVV ingelicht werd over deze ontslagen, werd met drie bussen die naar Brussel trokken voor de betoging tegen de afbraak van de rechten van de bruggepensioneerden, terug gekeerd naar Kuurne om er actie te voeren.

Maandag 8 december wordt opnieuw actie gevoerd op het ogenblik dat de twee zich inschrijven bij de VDAB. Afspraak is om 13u30 in café ‘Het Textielhuis’ (Kortrijk).

Het ontslag van de twee delegees komt er niet toevallig vlak voor de start van de nieuwe beschermingsperiode voor delegees. Naar aanleiding van de sociale verkiezingen van 2004 begint de potentiële bescherming begin januari. De kandidatenlijsten moeten pas later bekend gemaakt worden, waardoor de patroons proberen om voor die datum over te gaan tot ontslag. Zoniet moeten ze meer betalen indien de betrokkenen kandidaat zijn bij de sociale verkiezingen.

Met het oog op de sociale verkiezingen maken de vakbonden in hun campagne gebruik van het "voordeel" van de bescherming van kandidaten en verkozenen. Deze nieuwe ontslagen geven aan hoe beperkt dat voordeel is en dat er moet gewerkt worden aan een versterking van de bescherming van delegees. De reïntegratie van ten onrechte ontslagen delegees blijft vandaag dode letter. Vanuit de vakbonden zou strijd moeten gevoerd worden om de reïntegratie van ontslagen delegees af te dwingen. Een extra hulpmiddel daarbij zou kunnen bestaan uit het optrekken van de financiële bestraffing van werkgevers die delegees ontslaan en dat los te koppelen van de resterende termijn waarvoor een delegee verkozen is.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist