Massaal protest tegen Schotse G8-top

Op zaterdag 2 juli betoogden wellicht zo’n 250.000 mensen door de straten van Edinburgh om te protesteren naar aanleiding van de G8-top die later deze week plaatsvindt in Gleneagles. Het werd de grootste politieke betoging uit de Schotse geschiedenis. Het CWI had een bijzonder opvallende jonge delegatie.

Kristof

Enkele betogers aan het woord.

Op de betoging vroegen we een aantal aanwezigen naar hun mening over de G8 en het protest ertegen. Drie jongeren uit Spanje stelden: "Armoede de wereld uit helpen is zeer moeilijk aangezien dit probleem verweven is met kapitalistische belangen. Armoede is, net zoals alle belangrijke vragen in de wereld, politiek. Daartegenover zijn ‘witte’ betogingen wel goed bedoeld, maar het zal niet volstaan als antwoord op armoede."

Een Engelse betoger zei ons te betogen omwille van de vele problemen die er vandaag zijn op wereldvlak. Maar als we vragen hoe er verandering kan komen beperkt de betoger zich tot het standpunt dat er een betere verdeling van de macht en de natuurlijke rijkdommen moet komen.

Ook over de schuldkwijtschelding door de G8 is er verwarring. Een betoger zei ons dat het een manier kan zijn om landen uit de armoede te helpen, terwijl de beloofde schuldkwijtscheldingen geen fundamentele veranderingen zullen veroorzaken. Anderen gingen akkoord dat de kwijtschelding verwaarloosbaar is. Een betoger zei ons: "Het is helemaal niet voldoende en bijna verwaarloosbaar als je het vergelijkt met de bedragen die gebruikt worden voor de oorlog in Irak."

De organisatoren hadden opgeroepen om in het wit te betogen en dit werd overgenomen door zowat 90% van de aanwezigen gevolgd. De betoging deed ons wat denken aan de Witte Mars in Brussel in 1996 toen 300.000 mensen betoogden tegen de rol van het gerechtelijk apparaat. Net als toen was de nadruk op de witte kleur erop gericht om het politiek karakter van de betoging te beperken.

Terwijl de oproep om te betogen een enorme echo vond, zagen de organisatoren de betoging eerder als een manier om druk te zetten op de G8 om met de wereldleiders armoede uit de wereld te helpen. De brede mobilisatie vanuit de kerken en NGO’s zorgde ervoor dat dit standpunt door heel wat aanwezigen werd gevolgd.

Toch was er een openheid voor radicalere ideeën. De hoge opkomst op zich was een uitdrukking van de bereidheid om in actie te komen tegen armoede en miserie. En heel wat betogers vroegen zich af hoe een einde kan gemaakt worden aan armoede.

Het dagblad ‘Sunday Herald’ schrijft vandaag hoe de witte betoging doorkruist werd door een rode groep. Sarah Sachs-Eldridge van de Socialist Party verklaarde in het artikel: "In een kapitalistisch systeem zal er altijd armoede zijn. De G8 is een instrument van de grote bedrijven en kan niet vertrouwd worden. We moeten het systeem veranderen, of er zal nooit verandering komen."

In onze delegatie waren we met ongeveer 250 leden en sympathisanten uit verschillende landen. Zo namen we met een 50-tal Belgen deel aan de betoging. Onze delegatie was veruit de meest zichtbare en luidruchtige groep. Onze strijdbare slogans klonken door de straten van Edinburgh en de delegatie was quasi volledig in het rood: rode T-shirts, spandoeken en vlaggen. Daardoor vielen we hard op tussen alle witte betogers.

De betoging was vrij kort waardoor de betogers reeds terug aankwamen in het Meadows park toen daar nog tal van betogers moesten vertrekken. Om 18u ’s avonds vertrokken er nog steeds betogers. Inmiddels was het park omgevormd tot een soort festivalweide waar de nadruk lag op het entertainen van het publiek en niet op inhoudelijke standpunten.

De resultaten van de verkoop door onze kameraden zijn nog niet volledig bekend. Met de Belgische aanwezigen alleen verkochten we ongeveer 230 kranten en voor honderden ponden aan armbandjes. Er was een speciale krant van het CWI geproduceerd door de kameraden uit Engeland/Wales en Schotland. In die krant werd uitgelegd wat ons socialistisch alternatief is. Hiermee maakten we inhoudelijk een enorm verschil. Daarnaast verkochten we T-shirts en armbandjes. Die benadrukten verder het rode karakter van onze tussenkomst.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist