Somers wil begeleiding van werklozen verder privatiseren

Volgens VLD-voorzitter Bart Somers moet de VDAB worden geprivatiseerd om "sneller en efficiënter" te werken en meer te kunnen inspelen op de vraag vanuit de bedrijfswereld. Concreet stelt Somers voor om 6.000 van de 75.000 begeleidingstrajecten uit te besteden aan de privé, waarbij hij stelt: "Geef de sterksten aan de privé, zodat de VDAB zich kan concentreren op de zwaksten. Dàt is sociaal." Met andere woorden: geef de privé een potentieel winstgevend onderdeel van de VDAB-werking en laat de rest maar verkommeren.

Het voorstel van VLD-voorzitter Somers om een deel van de VDAB-werking te privatiseren, kwam er naar eigen zeggen als reactie op de lange wachttijd om een beroepsopleiding te kunnen volgen bij de VDAB. Een andere reden was het gebrek aan werkkrachten in de bouwsector, waar de patroons volgens Somers "zot worden" van het tekort aan arbeidskrachten. Het feit dat er tienduizenden illegale werknemers in de bouw zijn tewerkgesteld, verklaart wellicht mee waarom er officieel heel wat vacatures openstaan. Maar daar heeft Somers het liever niet over.

De reactie van de VDAB-top op de kritiek van Somers was opvallend. VDAB-topman (en voormalig kabinetschef van SPA-minister Vandenbroucke) Leroy verklaarde dat nu reeds 40% van de opleidingsuren bij de VDAB wordt uitbesteed aan de privé, meer dus dan wat Somers eist. Vanuit SP.A-middens werd de stelling van Leroy bijgetreden.

Waar de discussie nu over gaat, is het verder privatiseren en uitbesteden van de begeleiding van een aantal werklozen. De begeleiding van bepaalde groepen werklozen, kan winstgevend zijn voor privé-bedrijven. De ‘hopeloze’ gevallen kunnen bij de overheid blijven en met een slechte begeleiding (waar niet al te veel middelen aan moeten worden besteed) rustig wachten op een schorsing om zodoende naar het OCMW overgeheveld te worden. Dat is pas sociaal, aldus de voorstellen van Somers.

De "jacht op de werklozen" omvat niet alleen een repressieve aanpak van de werklozen, het omvat blijkbaar ook een jacht op de winst die kan gemaakt worden op de kap van de werklozen. In plaats van de werklozen aan te pakken, zou de regering zich beter eens bezig houden met het aanpakken van de werkloosheid!

Delen: Printen: