G8-top in Schotland. Protesteer mee tegen armoede en uitbuiting!

De kloof tussen arm en rijk is nog nooit zo groot geweest als vandaag. De 200 rijkste mensen bezitten evenveel als de 3 miljard armsten. Op wereldvlak leven 1 miljard mensen van minder dan 1 dollar per dag. 2,7 miljard mensen leven van minder dan 2 dollar per dag. Iedere dag sterven er 30.000 kinderen van de honger en aan behandelbare ziekten.

Nikei De Pooter

Maar de beschikbare rijkdom is groter dan ooit. De bedrijfswinsten zijn nog nooit zo hoog geweest als vandaag. Deze perverse situatie is enkel mogelijk omdat de maatschappij niet ten dienste staat van de behoeften van de meerderheid van de wereldbevolking, maar van de winsthonger van een kleine minderheid superrijken.

Met een fractie van de rijkdom van de allerrijksten – of met wat Bush op één maand uitgeeft aan de bezetting van Irak – zouden honger, analfabetisme en extreme armoede tot de geschiedenis kunnen behoren. Per uur wordt wereldwijd 100 miljoen dollar uitgegeven aan defensie. Om iedereen toegang te verlenen tot proper water is 37 miljard dollar nodig, zowat het bedrag van wat op twee weken tijd wordt uitgegeven aan defensie.

In de media worden conflicten in de neo-koloniale wereld voorgesteld als “eigen aan de menselijke natuur” in een “verloren regio”. Het zijn echter de immense tekorten die leiden tot onstabiliteit, conflicten en oorlogen. Zowel in het Westen als in de neo-koloniale landen buit het kapitalisme de arbeiders en de onderdrukten steeds harder uit. De problemen in de zogenaamde “derde wereld” zijn met de problemen hier verbonden. Zo wordt meer en meer misbruik gemaakt van de dreiging van delokalisatie om de werkende bevolking hier onder druk te zetten.

Een extreem voorbeeld van het kapitalisme is het afschrijven van de meerderheid van de Afrikaanse bevolking. Jarenlang werd vermeden dat de Afrikaanse kolonies een economische ontwikkeling kenden en de rol van het continent bleef beperkt tot het vormen van een wingewest voor de grote industrielanden. Hierdoor stapelden de schulden zich op, waarbij bovendien buitensporige intresten moeten worden betaald. Om leningen te bekomen, moesten de voorwaarden van het IMF en andere kapitalistische instellingen worden nageleefd. Vandaag betaalt Afrika per dag 30 miljoen dollar aan schulden af. In Sub-Sahara Afrika wordt evenveel besteed aan het afbetalen van schulden, als wat deze landen krijgen aan steun.

Het is nodig dat we de macht van de multinationals over het Afrikaanse continent breken en internationale instellingen zoals het IMF of de Wereldbank afschaffen. Dit zal enkel kunnen door de nationalisatie van de multinationals onder democratische controle van de werkende bevolking.

Begin juli komen vertegenwoordigers van het internationale kapitalisme bijeen in Gleneagles, Schotland. Op de top van de G8 (de zeven rijkste landen en Rusland) willen ze de klimaatsveranderingen en de problemen van Afrika bespreken. Systematisch werden deze toppen geconfronteerd met massaal protest. Ook in Schotland worden er tienduizenden arbeiders en jongeren verwacht. Wij mobiliseren samen met onze kameraden in Schotland en elders naar de verschillende acties en organiseren in de marge van de betogingen een internationaal jongerenkamp met discussie en debat.

Delen: Printen: