De Education Rights Campaign (ERC), een jongerencampagne waar de linkse socialisten aan deelnemen, verzet zich tegen de nieuwe anti-homowet die recent door het Nigeriaanse parlement werd gestemd. De campagne verzet zich tegen de criminalisering van mensen op basis van hun seksuele geaardheid. Een analyse door Hassan Soweto van Education Rights Campaign en Democratic Socialist Movement (DSM).

Hassan Soweto

De Education Rights Campaign (ERC) verzet zich tegen de anti-homowet die door het parlement werd goedgekeurd en door de president werd ondertekend in een wanhopige poging om toch relevant te blijven. Dat gebeurt desnoods door mensen te criminaliseren omwille van hun seksuele geaardheid. Wij eisen de intrekking van deze homofobe wet en het recht van LGBT-mensen (lesbiennes, gays, biseksuelen en transseksuelen) om vrij hun levenswijze te kiezen.

Velen zullen misschien verbaasd zijn dat ERC het heeft over thema’s die niet direct met onderwijs te maken hebben, terwijl onderwijs ons centrale thema is. ERC komt inderdaad op voor gratis en democratisch publiek onderwijs. Tegelijk vinden we het belangrijk om jongeren te mobiliseren in de strijd tegen alle maatregelen van de kapitalisten tegen de armen en willen we banden aangaan met de werkende bevolking van Nigeria. Dat is waarom we ons verzetten tegen alle aanvallen op democratische rechten, zowel jongeren, ouderen, werkenden, christenen, moslims, etnische minderheden, sociale minderheden, mensen met een beperking, migranten, vrouwen,…

Sommigen zullen misschien zeggen dat het beter en veiliger is om te zwijgen over deze nieuwe wet omdat ze jammer genoeg gesteund wordt door een meerderheid van de bevolking. We denken echter dat het belangrijk is om ons duidelijk uit te spreken omdat we het niet eens zijn met het voorstel van de regering om een man of vrouw tot 14 jaar in de gevangenis te steken bij seksuele contacten in wederzijdse toestemming met een partner van hetzelfde geslacht. Tegelijk krijgt in dit land een heteroseksuele verkrachter amper 7 jaar celstraf als hij al vervolgd wordt. We zijn het niet eens met het idee op zich dat gewone gays of lesbiennes veroordeeld worden voor iets wat ze met wederzijdse toestemming thuis doen. Zij worden veroordeeld terwijl een kleine rijke elite onze stemmen steelt, zichzelf opwerpt als de leiding van ons land om de collectieve rijkdom te plunderen en de overgrote meerderheid van de bevolking tot armoede te veroordelen. Deze corrupte elite komt doorgaans nooit in de gevangenis terecht.

We zijn ook erg bezorgd over de gevolgen van deze wet op de democratische rechten, niet alleen die van LGBT-mensen maar van arbeiders, jongeren en gewone mensen in het algemeen. Deze antihomowet maakt brandhout van de democratische en fundamentele mensenrechten om zich vrij te organiseren en uit te drukken – rechten die zelfs in de donkerste dagen van de militaire dictatuur nooit volledig werden afgeschaft. Onder deze nieuwe wet kan ERC vervolgd worden omdat we homoseksualiteit aanmoedigen, enkel en alleen omwille van deze persmededeling. Dat is een terugkeer naar de donkere dagen van het militaire bewind en het wijst erop dat er stilaan een burgerlijke dictatuur onder president Jonathan ontstaat. De wet maakt bovendien dat wie zich op een bepaalde manier kleedt al vervolgd kan worden. Een man met oorringen of vlechten in zijn haar kan verdacht worden en zelfs in de gevangenis belanden.

Met ERC zijn we vooral actief onder studenten en jongeren die het voornaamste doelwit van deze wet zijn. Er zijn ongeveer 85 miljoen jongeren in dit land. Zij zijn het minst geneigd om hun seksuele geaardheid te verstoppen om aanvaard te worden door een conservatieve omgeving. Als we kijken naar wie al werd vervolgd, last gevallen of opgepakt, zien we dat het vooral jongeren zijn.

We denken dat jongeren al genoeg genegeerd en verraden worden door het kapitalistische systeem en al genoeg moeten afrekenen met stereotypen en stigmatisering waardoor ze gecriminaliseerd worden en gemakkelijke doelwitten voor politiegeweld zijn. Dat verklaart waarom jongeren de grootste groep vormen die te maken krijgt met illegale arrestaties, detentie, geweld en moorden door de politie. Zeker in de armste wijken van de Nigeriaanse steden is dat schering en inslag. Al dit geweld gebeurt onder verschillende sociale stigma’s waarmee jongeren worden gecriminaliseerd. Zo is een bijeenkomst van jongeren in arme buurten van Lagos om gewoon naar de voetbal te kijken meteen verdacht omdat de politie vertrekt van het stigma dat criminaliteit en jongeren in arme wijken een soort Siamese tweeling vormen. Wij denken dat de wettelijke homofobie zal gebruikt worden om het jongeren nog moeilijker te maken en de willekeur van geweld en repressie nog op te drijven.

Deze nieuwe wet is bovendien een openlijke oproep tot homofoob geweld en anarchie. Nog voor de wet werd getekend, waren er verschillende gevallen van homofobe aanvallen in het land. Dat gebeurde door mensen die stelden dat het hun morele plicht was om dergelijk geweld te plegen. De wet vormt een publieke ondersteuning van de stelling dat LGBT-mensen uitschot zijn die moeten aangepakt worden. De wet biedt een legale basis en een motivatie voor het vermoorden van mensen bij de minste verdenking. Het zal wellicht leiden tot niets minder dan een pogrom. We zijn erg bezorgd voor de gevolgen van deze wet op de campussen en in de wijken. Mogelijk kan deze wet en de homofobe hysterie verder leiden tot het ondermijnen van de orde met doden als gevolg en mensen die van school of woonplaats moeten veranderen omdat ze het geweld vrezen en niet dezelfde rechten en bescherming genieten als anderen.

Deze en andere redenen doen ons uitspreken tegen de wet. Het is een aanval op een van de fundamentele mensenrechten. Los van individuele standpunten over LGBT-mensen, denkt ERC dat iedereen het recht heeft om zijn of haar leven te leiden zoals de persoon in kwestie dat wil en voor zover het anderen niet hindert. Dat moet gerespecteerd en beschermd worden. Op dezelfde manier moet iedereen het recht hebben om zijn of haar religie te beleven in een seculiere staat, los van de opinie die we hebben over het al dan niet bestaan van een god of van het nut van religie.

Nigeria is officieel een seculiere staat waarin geen religieuze of culturele morele basis wordt gehanteerd. Als wordt beweerd dat de criminalisering van homoseksualiteit onderdeel is van de Afrikaanse cultuur en morele basis, dan klopt dit niet. Er zijn grote verschillen op het Afrikaanse continent met tal van levenswijzen, culturele aspecten of seksuele praktijken. In de geschiedenis van de mensheid bestonden polyandrie, polygamie,… allemaal voor monogamie het huidige dominante model werd. Verschillende varianten van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht komen voor in diverse uitdrukkingen van folklore, kunst en historische overleveringen van het leven en de cultuur in Afrika eeuwen geleden. Dat sommige elementen hiervan vandaag nog zichtbaar zijn, bevestigt dat diegenen die nu zeggen beroep te doen op de Afrikaanse cultuur eigenlijk onze eigen geschiedenis vervalsen om er een monolithische ethische code van te maken die in steen gebeiteld wordt.

Het argument van morele waarden dat door de regering bij monde van Reuben Abati en Senaatsvoorzitter David Mark werd gebruikt, is hypocriet. Zij staan bekend voor hun corruptie en voor de plundering van de rijkdom van Nigeria. De elite in dit land heeft geen recht om over morele waarden te spraken. Veel hooggeplaatste figuren van de regering, waaronder ministers, werden beschuldigd van corruptie maar houden vast aan hun postjes in de regering. Er wordt zelfs geen schijn van onderzoek hoog gehouden. Het parlement omvat onder meer iemand die meermaals kinderen heeft aangerand. Het gaat om de pedofiel Ahmed Sani Yerima. Mensen die zich aan kinderen vergrijpen zoals dit parlementslid worden niet vervolgd en krijgen geen gevangenisstraf. Het wijst enkel op de chronische hypocrisie van de heersende elite.

Als het klopt dat homoseksualiteit ‘westerse import’ is, waarom worden andere ‘westerse importproducten’ zoals het onrechtvaardige kapitalistische systeem of het neoliberale beleid van privatiseringen niet aan de kant geschoven? Dat gebeurt niet en dus haalt de regering nationalisme boven en worden homoseksuelen vervolgd terwijl tegelijk alle dictaten van westerse financiële instanties zoals het IMF en de Wereldbank worden opgevolgd zodat ons collectieve patrimonium in naam van de privatiseringen wordt uitverkocht. De privatisering van de elektriciteitssector was een totale mislukking en nu worden ook de olieraffinaderijen verkocht aan buitenlandse bedrijven uit het westen.

De arbeidersbeweging, studentenbeweging en anderen moeten de democratische rechten verdedigen en zich tegen deze wet keren. Toen de wet voor het parlement kwam, was het een uitstekend ogenblik om duidelijk te maken dat de heersende elite dit enkel naar voor bracht om de aandacht af te leiden van de verschrikkelijke socio-economische situatie en als openingsschot voor de verkiezingscampagne in 2015. Dat was wat velen in de arbeidersbeweging of onder de studenten ervan dachten. Nu de wet is gestemd kan dit leiden tot legaal geweld tegen onze eigen broeders en zusters. Die worden niet vervolgd omdat ze het land leeg plunderen, maar omwille van hun seksuele geaardheid. Dat kunnen wij niet aanvaarden. Zwijgen gaat nu over in medeplichtigheid.

Meer dan de helft van de bevolking is tegen homoseksualiteit gekant en dit omwille van diverse redenen. Maar eens de gewelddadige, onrechtvaardige en ondemocratische gevolgen van deze wet duidelijk worden, zullen velen dat in vraag stellen. Overal ter wereld veranderen opinies en ideeën. Waar zowat honderd jaar gelden een grote meerderheid van de Nigeriaanse bevolking in delen van het land steun gaf aan de praktijk om tweelingen meteen te vermoorden, zou dit vandaag meestal leiden tot arrestaties en vervolgingen wegens moord. Naarmate kennis en wetenschap ontwikkelen en de beschaving breder verspreid geraakt, wordt een einde gemaakt aan de onwetendheid die aan de basis van vooroordelen ligt. Er wordt enkel op vooroordelen ingespeeld om ons tegen kunstmatig elkaar op te zetten.