Sinds het uitbreken van de crisis vijf jaar geleden zijn de werkenden en armen onophoudelijk gevraagd om voor een crisis te betalen waarvoor ze zelf niet verantwoordelijk zijn. De politici zijn niet in staat om een oplossing te bieden voor de crisis en maken de problemen enkel erger. Zodra het kan, gaan de kapitalisten gewoon verder met het speculeren en opvoeren van de recordwinsten. De concentratie van rijkdom en ongelijkheid neemt verder toe. De 0,5% rijksten bezitten 41% van alle rijkdom, terwijl de helft van de wereldbevolking in armoede leeft.

Vertaling van een pamflet van LSP in Brussel


  • “Europa wordt geconfronteerd met de ergste humanitaire crisis sinds 60 jaar” – Rode Kruis
  • “Het besparingsbeleid dreigt nog eens 25 miljoen extra Europeanen in armoede onder te dompelen tegen 2025” – Oxfam
  • “Een derde van de Brusselaars leeft onder de grens van het armoederisico” – Observatoire de la Santé et du Social

Doorbraak van echte socialisten in de VS, tegen de Big Business!

Massale werkloosheid is niet langer beperkt tot de neokoloniale wereld. Sinds het uiteenspatten van de zeepbel in de vastgoedsector verloren miljoenen Amerikaanse gezinnen hun woning. De mythe van de Amerikaanse droom werd doorprikt. Drie kwart van de nieuwe jobs zijn er in sectoren met lage lonen, 12% van de werkenden moet rondkomen met een miserabel loon. Het leidt ertoe dat 60% van de Amerikanen voorstander is van een nieuwe partij tegen de twee partijen van de Big Business, de Republikeinen van Bush en de Democraten van Obama.

De afgelopen weken zette Socialist Alternative, onze zusterorganisatie in de VS, historische resultaten neer bij de verkiezingen in Minneapolis en Seattle. Met de steun van verschillende vakbondsafdelingen is Kshama Sawant de eerste socialiste die in Seattle verkozen is sinds een eeuw. Ze haalde 50,6% van de stemmen. De resultaten tonen de steun voor de campagne #OccupyHomes tegen de uithuiszettingen door de banken en voor de campagne om een minimumloon van 15 dollar per uur in te voeren (tegenover 7,25 dollar vandaag). Het wijst tevens op een groeiende interesse in een socialistisch alternatief.

Debat op maandag 13 januari om 19u in de Pianofabriek, Fortstraat 35 te 1060 Brussel

Met als sprekers:

  • Bart Vandersteene, woordvoerder LSP en actief in de campagne van Socialist Alternative in Seattle
  • Panayota Maniou, Syriza, linkse coalitie in Griekenland
  • Anja Deschoemacker, woordvoerder Gauches Communes

Besparingslawine stort Europa in algemene crisis

Europe kent een perspectief van algemene crisis die lange tijd kan duren. Overal schuiven de gevestigde partijen de verliezen van de banken en grote bedrijven af op de kap van de gemeenschap. Ze voeren een barbaars besparingsbeleid dat een einde maakt aan sociale verworvenheden en dat de levensstandaard naar beneden trekt. Nu al leven 120 miljoen Europeanen op of onder de armoedegrens. Het aantal fabriekssluitingen en herstructureringen stapelt zich ondertussen verder op. In de eurozone zit 12,2% zonder werk, het aantal werklozen nam op een jaar tijd met een miljoen toe!

De Griekse arbeiders toonden dat ze het verzet willen aangaan, ze deden dat met 31 algemene stakingen op drie jaar tijd. Velen hopen dat een overwinning van de linkse partij Syriza kan leiden tot een nieuwe linkse regering. Om het potentieel te maximaliseren en het besparingsbeleid effectief te stoppen, moeten de arbeiders collectief een oplopend actieplan opmaken, waarbij ook het wapen van de algemene staking op nationaal en Europees niveau wordt boven gehaald. Er is ook nood aan politieke instrumenten die aangepast zijn aan de ontwikkelingen.


Politici pakken werkenden en armen aan, niet de armoede

In Brussel leeft 28,2% van de bevolking onder de armoedegrens. Voor alleenstaande ouders met kinderen, is de situatie nog erger. In die groep leeft 38,5% in armoede. Tegelijk zijn er studies over het vermogen in België die aangeven dat de 10% rijksten maar liefst 44% van de rijkdom bezitten… wat ongeveer evenveel is als de 90% anderen. Hoe is dat mogelijk? Het volstaat om te kijken naar de winsten van de grote bedrijven om te begrijpen dat het om een georganiseerde diefstal gaat. Vorig jaar maakten de 50 grootste bedrijven van het land samen ongeveer 30 miljard euro winst. Daarop betaalden ze amper belastingen aan een gemiddeld tarief van 2,65%… Eén zaak staat vast: het patronaat en de regering Di Rupo zijn vastberaden om ons te laten opdraaien voor de crisis door de aanval verder te voeren op onze arbeidsvoorwaarden, lonen, uitkeringen, pensioenen en levensomstandigheden.

Het beleid van de Brusselse regering van Picqué-Vervoort (PS, CDH, Ecolo) en van de gemeenten is erop gericht om de armen uit de steden te verjagen. Er wordt geen antwoord geboden op de behoeften inzake werk, huisvesting, onderwijs en andere diensten door er de nodige publieke middelen voor te voorzien. Er wordt integendeel steeds meer uitgegeven aan prestigeprojecten om beter begoede lagen aan te trekken. De recente uitwijzing van de bezetters van het Gèsu-klooster in Sint-Joost-Ten-Node door Emir Kir (PS) is een zoveelste stap in die richting.


Een socialistisch alternatief op het besparingsbeleid

Nooit voorheen in de geschiedenis was er zoveel rijkdom. Het probleem is dat die rijkdom niet wordt aangewend om het welzijn in de samenleving te ontwikkeling. De rijkdom bevindt zich in de zakken van een kleine minderheid van de bevolking die enkel geïnteresseerd is in steeds meer winsten en dat bekomt door de uitbuiting op te drijven.

Wij stellen daartegenover dat de verschillende begrotingen moeten vertrekken van de behoeften van de bevolking en niet van de bewust beperkte middelen. Er zijn middelen genoeg aanwezig in de samenleving. Een radicaal plan van massale publieke investeringen is nodig om te voorzien in degelijke huisvesting, werk en diensten voor iedereen. Dat is mogelijk indien de schulden niet langer afbetaald worden (de intresten op die schulden lopen op tot meer dan 10 miljard euro per jaar!) en door de nationalisatie van de banken en de sleutelsectoren van de economie onder democratische controle van de gemeenschap.


Stop de tariefverhogingen bij de MIVB

Eén rit kost binnenkort 2,10 euro en een tienrittenkaart 14 euro!

1 februari om 14u aan Place Albert: protestactie voor gratis en degelijk openbaar vervoer

Na de afschaffing van het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers, het verdwijnen van de jongerenabonnementen voor -25-jarigen (waardoor 8.000 jongeren geraakt worden) en de verhoging van de sociale tarieven, komt er nu opnieuw een tariefverhoging bij de MIVB met een gemiddelde stijging van 2,5%. De MIVB stelde eerder letterlijk dat het de klanten wil uitmelken! Dat leidde tot unanieme veroordelen van de politici, maar die hadden het enkel over de vorm en niet over de kern van de kwestie. Zoals elk jaar stemden ze in het Brusselse parlement gewoon voor een zoveelste verhoging van de tarieven.

Op het begin van hun mandaat verklaarden PS, CDH en Ecolo nochtans dat ze voorstander waren van gratis openbaar vervoer in Brussel. Ze beslisten echter meteen om poorten te plaatsen aan de uitgang van de metro, in station Albert werd dit getest. Voor de installatie hiervan werd zowat 43 miljoen euro uitgetrokken. Dat gaat natuurlijk regelrecht in tegen de belofte van gratis vervoer. Onder de twee laatste legislaturen van Picqué stegen de tarieven ongeveer dubbel zo snel als de inflatie. De Brusselse regering voerde tegelijk voor 46 miljoen euro besparingen bij de MIVB door waarbij ook de arbeidsvoorwaarden en lonen onder vuur lagen.

Er is een massale publieke herfinanciering nodig en een controle van het personeel en de reizigers om tot een gratis en kwaliteitsvolle dienst te komen die tevens een antwoord biedt op de problemen van de files en de vervuiling.

De nieuwe tarieven gaan in op 1 februari. Dat is waarom we op zaterdag 1 februari met de campagne ‘Reprenons Nos Communes’ een protestactie organiseren. We verzamelen om 14u aan het station Albert om te protesteren tegen de besparingen van de regering Picqué-Vervoort bij de MIVB.

Anja Deschoemacker, lijsttrekker van Gauches Communes dat 3,65% van de stemmen in Sint-Gillis haalde in 2012, verklaarde hierover vorig jaar in de media: “Er wordt ons gezegd dat het onmogelijk is. Er wordt voor 45 miljoen euro bij de MIVB bespaard, terwijl er tegelijk wordt geïnvesteerd in controlepoorten. Het gaat om een politieke beslissing. De regeringsverklaring van 2009 had het over gratis vervoer. Vandaag wordt daar niet meer over gesproken. Dit beleid gaat in tegen alle retoriek over ecologie, mobiliteit,…”. Le Soir van 2 februari 2012 voegde er aan toe: “LSP keert zich tegen de beslissingen van verschillende machtsniveaus. “Het is een andere manier voor deze regering om de factuur van de crisis en de schulden op de gewone burger af te wentelen. Dat gebeurt op federaal en regionaal vlak en na de verkiezingen ongetwijfeld ook op lokaal vlak…” (Le Soir 2 februari 2012)