Op bevel van de Sri Lankese ambassade ging het Antwerpse stadsbestuur eenzijdig over tot het wegnemen van een Tamil-embleem op een herdenkingszerk voor de omgekomen familieleden en kennissen van Antwerpse gezinnen van Tamil-afkomst. De ambassade beweerde dat het embleem het logo van de guerrillagroep LTTE bevatte. Ook al klopt dat niet, toch werd het embleem weg gehaald.

Binnen de Antwerpse Tamil-gemeenschap werd maandenlang gespaard om een grafzerk te financieren op de begraafplaats van Berchem. Op een herdenking van het ‘einde’ van de oorlog in Sri Lanka, op 18 mei 2013, werd de zerk onthuld. Tientallen Tamils en hun medestanders woonden deze plechtigheid bij. Velen verloren zelf familieleden en kennissen, enkel al in de eindfase van de burgeroorlog in 2009 vielen minstens 40.000 slachtoffers onder de Sri Lankese Tamilbevolking.

Amper enkele dagen later werd een embleem van de grafzerk weg gehaald door de bevoegde diensten. In de akte van ambtelijke verwijdering van 23 mei 2013, amper vijf dagen nadat de zerk ingehuldigd werd, stelt de afgevaardigde van de stadssecretaris dat het weg genomen embleem het logo bevatte van “een verboden terroristische organisatie”. Het logo waarvan sprake wordt algemeen gebruikt door de Tamilbevolking en lijkt op het logo van de LTTE (Bevrijdingstijgers van Tamil Eelam), maar is niet hetzelfde. Aangezien de LTTE sinds mei 2009 niet meer bestaat, zou het vreemd zijn dat een logo van die organisatie nog zou opduiken.

Had de verantwoordelijke zich vergist en iedere afbeelding van een tijger meteen geassocieerd met het logo van de LTTE? We zouden dat nog kunnen begrijpen, maar tal van Tamil-logo’s omvatten de afbeelding van een tijger omdat dit voor hen een symbool is. Vandaar overigens dat de LTTE zelf naar het tijgersymbool greep. Het logo waarvan sprake verschilt echter duidelijk van het officiële logo van die guerrillagroep, een logo dat eenvoudig terug te vinden is via pakweg Wikipedia. Het ene tijgerlogo is het andere niet, dat zou een stadsbestuur waar het verschil tussen pakweg een Vlaamse en een Venetiaanse leeuw bekend is toch wel moeten weten?

De verwijdering was echter geen vergissing. Een verantwoordelijke van de Tamilgemeenschap nam contact met de stadsdiensten op en kreeg daar te horen dat het embleem was weg genomen op vraag van de Sri Lankese ambassade en dat dit een diplomatieke aangelegenheid betrof! Kortom, het Antwerpse stadsbestuur plooit voor een vraag van een ambassade van een regime dat onder vuur ligt wegens het plegen van oorlogsmisdaden. Het bestuur luistert eerder naar die ambassadeur dan naar de eigen bevolking van Tamilafkomst.

Vanuit de Tamilgemeenschap wordt protest hiertegen georganiseerd. Er wordt een nieuwe aanvraag gedaan om het embleem aan te brengen en er gaat een petitie rond in de gemeenschap. LSP ondersteunt deze petitie. Wij nemen het niet dat het Antwerpse stadsbestuur zomaar de dictaten van de Sri Lankese ambassade uitvoert en daarbij de eigen Tamilgemeenschap kwetst in het verwerkingsproces van het enorme leed dat in Sri Lanka is aangebracht.

Teken de online versie van de petitie!