G8. Bijeenkomst van ministers van binnenlandse zaken en justitie in Sheffield

Van 15 tot 17 juni is er een bijeenkomst van de ministers van binnenlandse zaken en justitie van de G8 (de 7 rijkste landen en Rusland) in Sheffield. Ze zullen er discussiëren over de binnenlandse gevolgen van de ‘oorlog tegen het terrorisme’. In werkelijkheid zal het vooral gaan over het aanvallen van democratische vrijheden en mensenrechten. Volgens een recent rapport van Amnesty International zijn de landen van de G8 verantwoordelijk voor de belangrijke inbreuken op de democratische vrijheden en mensenrechten.

Dave Robbie en Edd Mustill, Sheffield

De inbreuken op de mensenrechten door de VS en Groot-Brittannië gaan van het onwettelijk moorden in Irak en Afghanistan tot systematische martelingen en misbruiken in Guantanamo Bay, of gevangenzetting zonder enig proces in de gevangenissen van Belmarsh en Woodhill in Engeland.

De aanvallen op onze burgerlijke vrijheden gaan hand in hand met de buitenlandse politiek van "oorlog tegen het terrorisme". De anti-terrorisme wetgeving van de voormalige Britse minister Blunkett werd onwettig verklaard door het gerecht, maar wordt verdergezet door Charles Clarke die onder meer wil bereiken dat niet iedereen het recht heeft op een proces met een jury, dat er meer controles komen, dat iedereen een identiteitskaart moet hebben (voor een kostprijs van 450 euro het stuk).

Bij een bijeenkomst van de G8 in Derby enkele maanden geleden, waren er meer dan 1.000 ordetroepen aanwezig. Dit kostte de overheid meer dan 3,5 miljoen euro om de stad te ‘beschermen’ tegen zo’n 50 betogers. Het lijkt er alvast op dat er ook in Sheffield dergelijke maatregelen zullen worden getroffen, zeker nu het duidelijk is dat er meer dan 50 betogers zullen zijn.

De wijkbewoners die dicht bij het Marriot Hotel wonen waar de bijeenkomst plaatsvindt, moeten verplicht een identiteitskaart bijhebben om in hun eigen huis te kunnen. De wegen in het stadscentrum zullen afgezet worden en de filmzalen werden gevraagd om de deuren te sluiten.

Er was officiële toelating voor een betoging voor "Vrede en rechtvaardigheid" op zaterdag 11 juni, maar acties tijdens de G8-bijeenkomst zelf zijn uitdrukkelijk verboden. Er is een gebied waar acties mogen plaatsvinden, elders in de stad zijn alle ‘samenscholingen’ van meer dan 2 mensen verboden en kan het een aanleiding vormen om opgepakt te worden op basis van de anti-terrorismewetgeving.

Sheffield zal gedurende 3 dagen omgevormd worden tot een virtuele politiestaat, blijkbaar vrezen de leiders van de G8 dat hun populariteit nogal beperkt is… De bijeenkomst in Sheffield zou wel eens een generale repetitie kunnen zijn voor de acties in Gleneagles (Schotland) begin juli.

Het was enkel onder druk van de publieke opinie dat thema’s als armoede en de opwarming van de aarde op de agenda van Gleneagles werden geplaatst. Campagnes zoals ‘Make Poverty History’ of ‘Live8’ van Bob Geldof, spelen een belangrijke rol om de aandacht te trekken voor het gebeuren, maar lijken zich vooral te richten op de traditionele politici die net verantwoordelijk zijn voor heel wat problemen in de ex-koloniale wereld.

Bij het campagnevoeren in Sheffield hebben we gemerkt dat heel wat mensen het eens zijn dat armoede, uitbuiting,… veroorzaakt worden door het kapitalistisch systeem. Het feit dat de campagne ‘Live Aid’ van 20 jaar geleden, nu gewoon wordt overgedaan, toont de noodzaak aan van een radicale verandering van het systeem.

Delen: Printen: