Tweestromenland in de scholen. Onderwijs voor de elite?

Vandenbroucke mag wel zeggen dat ons onderwijs het meest toegankelijke is. Op het terrein zien we dat de structurele onderfinanciering leidt tot hogere studiekosten, gedemotiveerde leerkrachten en scholieren, vuilbakscholen naast ‘model’scholen,… Het onderwijs in Vlaanderen mag dan wel een van het best presterende in Europa zijn, het telt ook het hoogste aantal schoolverlaters zonder diploma in Europa. En wat als de naam van je school belangrijker is dan het diploma dat je op zak hebt?

Emiel Nachtegael

St. Pieter in Turnhout is hiervan een voorbeeld. Pieter (17) getuigt: “Op vrijdag 22 april werden 11 scholieren beschuldigd van drugsbezit en drugsdealen op school. Op basis van onwaarschijnlijke beschuldigingen en zonder bewijsvoering werden twee ervan, waaronder mezelf, twee dagen uitgesloten. De overigen kregen strafstudie. Het is volgens ons geen toeval dat bepaalde scholieren al langer door de directie geviseerd werden, gezien het elitaire karakter van Sint-Pieter. Dat wil zeggen dat scholieren die niet aan de standaard voldoen langzaam worden buitengewerkt, of dat voor scholieren die meer moeilijkheden hebben geen geschikte begeleiding wordt voorzien. Verschillende leerlingen, maar ook ouders en leerkrachten, hebben al geprotesteerd tegen deze gang van zaken.”

Meer middelen voor onderwijs!

De enveloppefinanciering, waardoor de schooldirecties slechts kunnen beschikken over een beperkt budget, heeft nefaste gevolgen. Op 20 april eisten de leerkrachten in Brussel terecht dat de overheid de middelen voor onderwijs moet optrekken tot 7% van het Bruto Binnenlands Product, het niveau van 1980. Nu is dit gezakt tot minder dan 5%. Ook het personeel van St. Pieter protesteerde mee in Brussel.

De besparingen in het onderwijs maken dat de studiekost stijgt. Tussen 1986 en 1999 was er al een stijging van de studiekost in het secundair onderwijs met 59%! Intussen blijft deze kost toenemen. Scholen proberen zoveel mogelijk leerlingen aan te trekken, omdat ze dan meer middelen krijgen. Daartoe wordt geprobeerd om de school voor te stellen als ‘de beste’ en moeten scholieren die niet in het ‘profiel’ van de school passen zo snel mogelijk worden verwijderd. De besparingen leiden tot onderwijs op verschillende snelheden. Enkel de gezamenlijke strijd van leerlingen, leerkrachten en ouders voor meer middelen en democratisch onderwijs, zal die logica kunnen doorbreken.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist