Iedere zaterdag publiceren we een overzicht van enkele opvallende nieuwtjes, feiten, opmerkelijke uitspraken of video’s.


Socialisme.be op Twitter deze week

  • En weer zijn ze het met elkaar eens. Vlaamse en Nieuw-Vlaamse liberalen samen op straatprotest in Kiev.
  • Maggie: "manifestaties = chantage". Geldt dit ook voor partijgenoten die naar Kiev trekken? Of enkel bij betogingen tegen asociaal beleid?
  • IMF heeft al heel wat recepten tegen de crisis naar voor gebracht, maar geen een bleek voldoende via @demorgen

Volg ons

Stress: uw eigen schuld

De werkloosheid neemt wereldwijd toe. De werkdruk doet dat ook en dit zorgt voor stress op het werk. Het is natuurlijk bijzonder tegenstrijdig dat het huidige systeem miljoenen mensen bij het grof vuil zet en de mogelijkheden van dit potentieel niet benut, terwijl wie wel werk heeft moet werken tot ze er bij neervallen. Een recent onderzoek van Het Trendhuis ging in op stress op het werk. Er werd vastgesteld dat de druk voor velen onhoudbaar is. Maar ook dat de managers vinden dat werkenden met stress daar zelf verantwoordelijk voor zijn. "Opvallend genoeg blijkt uit het onderzoek van Trendhuis dat de werktop vindt dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor de toegenomen stress. "Wie in het weekend een marathon loopt, komt op ’s maandags te moe op het werk om de druk aan te kunnen", is hun redenering", verklaart Trendhuis in Het Nieuwsblad. Een te druk privéleven met tal van hobby’s en dan nog eens een gezinsleven uitbouwen, dat is niet goed voor de prestaties op de werkvloer. Een tip voor de managers: onder de slavernij stelde het probleem van een privéleven zich niet.


Stress: uw eigen schuld (bis)

Van waar zou stress op de werkvloer toch komen? In de studentenkrant ‘Veto’ werd een tipje van de sluier gelicht. Er verscheen een ophefmakend artikel over studenten geneeskunde die onmogelijk lange uren moeten kloppen tijdens hun stage (volledig artikel). In het artikel getuigt een student: "Ik ben eens 24 uur non-stop wakker geweest op spoed. De spoedarts die met mij moest komen werken, kon niet komen opdagen. Daarom heb ik hem moeten vervangen. Toen ik na 24 uur werken naar huis reed, ben ik gedurende enkele seconden in slaap gevallen achter het stuur. Toen de adrenaline na mijn dienst wegviel, sloeg de vermoeidheid plots toe." Er wordt aan toegevoegd: "’24 uur werken is niet alleen gevaarlijk voor de student, maar ook voor de patiënt. De limiet zou op 12 uur werken per dag moeten liggen,’ zegt een student. De studenten klagen dat er gefraudeerd wordt met de gewerkte uren. Ze moeten op een papier invullen hoe lang ze die dag gewerkt hebben. Dat document wordt ondertekend door de stagebegeleider. “Ik heb vaak 85 uur op een week gewerkt. Als ik bij de begeleider klaagde dat dat niet wettelijk was, antwoordde hij: “Vul dan maar gewoon op je papieren in wat wel wettelijk is." Daarmee was de kous af.” (…) “Op twee stageplaatsen zeiden de stagebegeleiders me dat ze mijn uurplanning niet zouden ondertekenen als ik mijn reële uren zou invullen en niet de wettelijke,” vertelt nog een andere student. De wantoestanden bij stages zijn volgens de studenten de voortzetting van een decennialange traditie. De wet die het aantal stage-uren beperkt, is nog maar twee jaar oud. Vroeger waren er geen beperkingen. “We krijgen vaak van onze begeleiders te horen: “Wij hebben in onze tijd ook zo lang moeten werken”,” zegt een student. “De oudere dokters vinden dat wij dat ook moeten doen,” zegt een andere student."


Kliklijn in Antwerpen

Gazet van Antwerpen meldde dinsdag dat de stad Antwerpen oproept om afvalophalers die rond nieuwjaar aanbellen en een fooi vragen meteen te verklikken. Het vragen van een fooi is immers niet toegelaten. De schepen van Stadsreiniging, Philip Heylen (CD&V), stelde dat iedere klacht onderzocht zal worden en dat wie een fooi vraagt een sanctie kan oplopen. De postbode mag wel aanbellen op een nieuwjaarsronde. Tenzij de GAS-politie in Antwerpen daar anders over beslist natuurlijk. Magistraten roepen op om verdachten met een te mooie auto meteen aan te geven, het bestuur wil dat we afvalophalers strikt controleren en gaat meer camera’s plaatsen. Big Brother is alive and kicking in Antwerpen.


Klassenjustitie

Damien Vandermeersch is advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie en hoogleraar strafprocesrecht aan de UCL. Niet meteen een verdachte bron als het over justitie gaat. De Tijd schreef dinsdag hoe Vandermeersch de klassenjustitie in ons land aanklaagt. ”Keer na keer moeten we vaststellen dat rijke witteboordencriminelen wegkomen met geen of een te lage straf,” verklaarde hij. En nog: “In de gevangenis belanden is vaak een realiteit voor de minstbedeelden, terwijl het eerder een theoretische mogelijkheid is voor de rijken.” De minnelijke schikking voor fraudeurs vindt hij niet kunnen: “Terwijl gevangenisstraffen de minderbedeelden als een zweep in het gezicht treffen, is deze verruimde minnelijke schikking een middel voor de rijkeren om uit de greep van justitie te blijven. Ze kunnen onderhandelen over de prijs die nodig is om hun strafblad af te kopen. Het geld waarmee ze de schikking betalen, is niet noodzakelijk zuiver op de graat. Het is echt wel de meest verregaande vorm van witwassen, als de crimineel zo zijn strafrechtelijke onbevlektheid kan afkopen.”


Klassenjustitie (bis)

Het Nieuwsblad schreef woensdag: "X. is een 45-jarige man uit Antwerpen die fysiek volwassen is maar de verstandelijke capaciteiten van een achtjarige heeft. Dankzij de liefdevolle opvoeding van zijn pleegouders kan hij een aantal activiteiten min of meer zelfstandig doen. Zo neemt hij op een zonnige dag, 28 juni 2013, het openbaar vervoer naar het centrum van de stad. Uit puur enthousiasme haalt hij op de De Keyserlei zijn dwarsfluit uit zijn rugzak en begint een paar deuntjes te spelen voor de voorbijgangers. Twee inspecteurs in burger betrappen de straatmuzikant op heterdaad. Ze tonen de verbouwereerde X hun dienstkaarten en vragen naar zijn vergunning. ‘Uiteraard kon hij geen vergunning voorleggen’, zegt Mie Branders, gemeenteraadslid voor PVDA+ en arts bij Geneeskunde voor het Volk. ‘X is een patiënt in onze praktijk. Hij weet niet eens wat een vergunning voor straatmuzikant is. Hij speelde gewoon op zijn dwarsfluit omdat hij gelukkig was.’ Maar zo zien de twee misdaadbestrijders het niet. De politie stelt een GAS-pv op wegens ‘gebruik van muziekinstrumenten of geluidsinstallatie zonder voorafgaandelijke toestemming’. En dat is een inbreuk op artikel 179 van de politiecodex. De GAS-ambtenaar vindt de feiten ernstig genoeg om de verstandelijk beperkte X te vervolgen. Ze stelt een GAS-boete van 50 euro voor." Vreemd genoeg wordt de term ‘pestbelasting’ vandaag in de media vooral gebruikt door werkgevers die vinden dat de jarenlange cadeaupolitiek van lastenverlagingen niet ver genoeg gaat. Nochtans past ‘pestbelasting’ veel beter bij de GAS-boetes. Maar die zijn natuurlijk tegen een ander publiek gericht, diegenen zonder centen.