Iedere zaterdag publiceren we een overzicht van enkele opvallende nieuwtjes, feiten, opmerkelijke uitspraken of video’s.


Socialisme.be op Twitter deze week

  • CVC kocht helft van De Post voor 150 + 373 miljoen, verkoopt voor 860 + 580 miljoen. Kassa voor CVC, sociaal bloedbad voor personeel #bpost
  • over 1 ethische code zijn politici het al eens: ze leven na (en tijdens) hun mandaat niet als gewone werkende mensen maar als manager of ceo
  • Nick Mouton maakt duidelijk waarom de SP.a niet in staat is om antwoord op N-VA te bieden. Beide partijen liggen daarvoor te dicht bijeen
  • Het enige waar #fientjemoerman zich niet over in zelfbeklag wentelt is haar riante loon
  • trojka vond Griekse beleid niet asociaal genoeg. "griezelig neoliberalisme" steeds dramatischer via @DeMorgen

Volg ons

Loonhandicap

De afgelopen jaren werden we overspoeld door werkgevers die steen en been klaagden over de zogenaamde "loonkostenhandicap". Nu blijkt echter dat onze lonen de ontwikkeling van de buurlanden niet volgen. Er wordt vreemd genoeg niet gesproken over een "loonhandicap" in de zin dat onze lonen achter blijven. Er wordt al evenmin aangekondigd welke maatregelen hiertegen worden genomen. Onze koopkrachtpositie staat onder druk door deze loonhandicap, maar regering en gevestigde partijen blijven stil. Meer nog, ze vinden het een positieve ontwikkeling. Trends schreef woensdag op haar site: "Het ziet ernaar uit dat de loonmatiging waar de bedrijfswereld al zo lang op aandringt, nu al een feit is. Werknemers in ons land mogen volgend jaar een loonsopslag verwachten die in de top 10 zit van de laagste salarisverhogingen ter wereld. Het internationaal verloningsbureau Hay Group rekent uit dat Belgen volgend jaar een loonsopslag van 2,1 procent mogen verwachten. Wereldwijd is dat 5,2 procent. Ons land zit in de top 10 van landen die de laagste salarisverhoging doorvoeren in 2014. Nog opvallender is dat het voor een groot deel niet eens om een echte opslag gaat maar om automatische loonindexering en de verplichte anciënniteitsverhoging. Hay Group verwacht een salarisverhoging van 3 procent in Duitsland, 2,5 procent in Frankrijk en 2,3 procent in Nederland. In Frankrijk en Nederland, waar het economisch slechter gaat dan bij ons, krijgen de werknemers dus toch nog een grotere opslag."


Werkloosheid blijft toenemen

De Tijd schreef afgelopen weekend: "De werkloosheidsgraad in België stijgt in 2014 naar 9,1 procent, het hoogste peil sinds 1998. Dat zei de Nationale Bank bij de voorstelling van relatief sombere economische vooruitzichten. De Nationale Bank verwacht een zeer geleidelijke heropleving van de Belgische economie. Ze voorspelt dat de groei versnelt van 0,2 procent in 2013 naar 1,1 procent in 2014. Gouverneur Luc Coene waarschuwde op een persconferentie voor overdreven enthousiasme. ‘Ik wil het aarzelend karakter van het herstel benadrukken.’ De bedrijfsinvesteringen en de consumptie nemen de rol van groeimotor over van de netto-uitvoer. Coene merkt op dat de onder- nemingen veel cash hebben. ‘De bedrijven hebben een cashreserve van 32 procent van het bruto binnenlands product (120 miljard euro), tegenover gemiddeld 28 procent." Anders geformuleerd: er zit geld in de zakken van het patronaat, maar die willen dat niet gebruiken terwijl de meerderheid van de bevolking gevraagd wordt om steeds meer op de levensstandaard in te leveren.


Griezelige nationalisten

De Wever bevestigde dat N-VA en Open VLD meer met elkaar gemeen hebben dan hun neoliberalisme. In een interview met P-Magazine, waarvan citaten werden overgenomen door alle gevestigde media, verklaarde de Antwerpse burgemeester: "Als Karel De Gucht nog een keer griezelige nationalisten zoekt, dat hij naar Guy Verhofstadt kijkt. Wat die over Europa zegt, dat is griezelig. Hij vindt een verleden uit dat nooit heeft bestaan, koppelt er een Europese identiteit aan en wie niet meewil mag ophoepelen. Daar krijg ik het koud van." Vervang in het bovenstaande ‘Europa’ door ‘Vlaanderen’ en aan welke partij moet je dan denken?


Wat met de volgende recessie?

De discussie die momenteel onder economen wordt gevoerd, is niet die over herstel en wanneer we het einde van de tunnel mogen verwachten. Neen, ze vragen zich af hoe diep de volgende tunnel zal zijn. Momenteel bevinden enkele topeconomen zich in Stockholm om de Nobelprijs voor de Economie in ontvangst te nemen. Eugene Fama van de Booth School of Business, van de universiteit van Chicago, verklaarde: "Als er een nieuwe recessie komt, dan zal die wereldwijd zijn." Hij voegde eraan toe dat we "niet heel goed uit de recessie gekomen zijn", een understatement van formaat op alle vlakken. Zijn collega Shiller verklaarde eerder: "Ik wil nog geen alarm slaan. Maar in veel landen liggen de beurskoersen op een hoog niveau, en ook op de vastgoedmarkt zijn de prijzen in sommige landen sterk gestegen. Dat zou verkeerd kunnen aflopen."


Zuid-Afrika. Wijze woorden van Mandela


SP.a en het kapitalisme

In een opiniestuk schreef Jan Blommaert onder meer: "Quaregnon was een robuuste socialistische tekst die volledig werd gedragen door idealen van universele vrijheid en gelijkheid, kordaat antikapitalistisch was (artikel 3: "De verwezenlijking van dit ideaal brengt natuurlijk de verdwijning mede van het kapitalistisch stelsel, dat de maatschappij in twee noodzakelijk vijandige standen verdeelt: de eene die, zonder werken van den eigendom kan genieten; de andere die verplicht is een deel zijner voortbrengst aan de bezittende klasse af te staan"), publiek eigendom als norm stelde en privaat eigendom als uitzondering aanstipte en duidelijk aangaf dat socialisme geen zaak was van knutselen aan het bestaande systeem, maar wel van de omverwerping ervan en de vervanging ervan door een heel andere, niet-kapitalistische samenleving. Wie "het Vlaanderen van Morgen" leest merkt iets heel anders. De SP.A beweert in die tekst dat precies het sociaaldemocratische gedachtegoed – een betere herverdeling van de rijkdom, een meer faire samenleving – de slechte kantjes van het kapitalisme zullen afvijlen. Immers, zo is de redenering, als mensen arm zijn consumeren ze niet; neoliberalen zien dat over het hoofd waardoor ze hun eigen kapitalisme in de problemen brengen; de sociaaldemocratie zorgt voor een gebalanceerd kapitalisme waarin de ondernemer winsten kan maken omdat de goed betaalde arbeider vlot mee kan consumeren."


Niet mogen discrimineren belemmert vrije markt…

Fox News staat niet bekend als progressief. De Amerikaanse zender is de spreekbuis van de harde rechterzijde, de Tea Party is er kind aan huis. Deze week zorgde een uitzending voor enige ophef. Een bakker weigerde een huwelijkstaart te maken voor een homokoppel. Dit werd als discriminerend bestempeld door het gerecht. Het bedrijf waar de bakker deel van uitmaakt, reageerde geschokt. Als dit al niet meer mag, dan wordt de vrije markt helemaal belemmerd.

> Meer hierover op thinkprogress.org


Cartoon


En verder…

Deze week lazen en zagen we enkele interessante artikels in de gevestigde media of op blogs van linkse socialisten. Hierbij enkele verwijzingen:

  • ‘We kept going because of Nimrod,’ Dunnes group tell activist’s family. Het relaas van een bezoek van Ierse vakbondsmilitanten aan de familie van Nimrod Sejake, een van de grondleggers van wat nu de Democratic Socialist Movement (DSM) in Zuid-Afrika is. Nimrod zat samen met Mandela in de gevangenis en was daarna als balling actief in Ierland. De vakbondsmilitanten daar zijn hem niet vergeten.
  • Video: The life and struggles of Nelson Mandela – By Jim Hensman, Coventry Socialist Party. Een lid van de Socialist Party die al decennia meedraait, bracht op een lokale afdeling van de partij in Coventry een inleiding over Mandela. Het geheel werd op video vastgelegd.
  • Section 377 is against right to equality. In India is er een verbod op homoseksuele relaties uitgesproken. Deze schandalige beslissing – ‘Section 377’ – werd in een opiniestuk van een gekende schrijfster en socialistische militante op de korrel genomen.