VS liet standpunt over Kyoto bepalen door oliebedrijf Exxon

In een opmerkelijk artikel in de Britse krant ‘The Guardian’ wordt onthuld hoe de Verenigde Staten haar standpunt over het Kyoto-akkoord over de opwarming van de aarde, mee liet bepalen door het oliebedrijf ExxonMobil. Dat is het grootste oliebedrijf ter wereld. Exxon heeft er alle belang bij dat de VS het Kyoto-akkoord niet ondertekende.

De invloed van Exxon op het Amerikaans milieubeleid kwam naar voor in overheidsdocumenten van de VS. Daarin werd Exxon bedankt voor haar "actieve betrokkenheid" in het uitwerken van het beleid van de VS inzake klimaatswijzigingen. Ook blijkt dat het bedrijf gevraagd werd welke maatregelen volgens haar aanvaardbaar waren. Het maakt alvast duidelijk hoe nauw de banden zijn tussen de bedrijfswereld en het beleid van de VS.

Exxon ontkende steeds dat het druk zette op de Amerikaanse regering om Kyoto niet te aanvaarden, maar uit de documenten die openbaar gemaakt werden door Greenpeace, blijkt nu dat dit niet correct is. Integendeel, er is niet enkel druk uitgeoefend. Het bedrijf mocht actief meewerken aan het VS-beleid… In 2003 verklaarde Nick Thomas van Exxon nog voor een Britse parlementaire commissie: "We kunnen categoriek stellen dat we geen campagne gevoerd hebben naar de regering van de Verenigde Staten of enige andere regering toe om gelijk welk standpunt in te nemen over Kyoto."

Volgens de Amerikaanse regeringsdocumenten meent Exxon evenwel dat deelname aan het Kyoto-akkoord te drastisch en prematuur zou zijn. Hetzelfde standpunt werd naderhand ingenomen door president Bush en de Amerikaanse regering.

Delen: Printen: